SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KI1V13004
KI1V13004
Inleiding taalkunde voor KI
Cursus informatieRooster
CursuscodeKI1V13004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. R.W.F. Nouwen
E-mailR.W.F.Nouwen@uu.nl
Docenten
Docent
dr. F.W. Adriaans
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M.J. Moortgat
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.W.F. Nouwen
Overige cursussen docent
Blok
3  (06-02-2017 t/m 13-04-2017)
Aanvangsblok
3
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
C: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 23-01-2017 09:00 t/m 24-01-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student verwerft kennis van:
(i) de onderzoeksgebieden en onderzoekvragen binnen (formele) taalkunde;
(ii) de formele eigenschappen van (modellen van) natuurlijke taal en in het bijzonder:
         – formele talen-leer en automaten-theorie
         – syntactische structuur en parseren
         – compositionele semantiek, logische benaderingen van betekenis
         – pragmatiek en speltheorie

Studenten die de cursus succesvol afsluiten kunnen met de binnen de taalkunde toegepaste formele methodes werken en ze kunnen gangbare onderzoeksmethodes op eenvoudige onderzoeksvragen inzetten.

Inhoud
Het gebruik van taal is een typisch menselijke cognitieve vaardigheid.
De cursus biedt een inleiding in een aantal kerngedachten van de taalwetenschap, waarmee het taalvermogen in zijn relatie met de overige cognitieve vermogens gemodelleerd kan worden. Aan de orde komen: de relatie tussen formele en natuurlijke talen; de relatie tussen klank, vorm, betekenis en communicatie; het verwerven en verwerken van taal door mensen en machines. In de werkcolleges verwerft de deelnemer praktische vaardigheden in het hanteren van formele methoden en technieken die gebruikt worden om verschillende aspecten van taal te analyseren, te modelleren en te simuleren. 
Ingangseisen
Verplicht materiaal
-
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Voorbereiding bijeenkomsten
Leesmateriaal voor elk hoorcollege wordt gespecificeerd op blackboard.

Bijdrage aan groepswerk
Een actieve bijdrage is vereist.

Practicum (Verplicht)

Toetsen
Opdracht(en)
Weging20
Minimum cijfer-

Beoordeling
Groepsproject

Opdracht(en) 1
Weging20
Minimum cijfer-

Beoordeling
Practicumopdrachten

Toets
Weging60
Minimum cijfer-

Beoordeling
– verworven kennis
– toepassing van behandelde analyse- en modelleer-methodes

Aspecten van academische vorming
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Samenwerken met anderen, werken in teamverband

SluitenHelpPrint
Switch to English