SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CI2V14003
CI2V14003
Inleiding nieuwe media & digitale communicatie
Cursus informatieRooster
CursuscodeCI2V14003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. I.O. de Vries
Telefoon+31 30 2539601
E-mailI.O.devries@uu.nl
Docenten
Docent
P.C. Dresscher, MA
Overige cursussen docent
Docent
dr. T. de la Hera Conde-Pumpido
Overige cursussen docent
Docent
N. Kerssens
Overige cursussen docent
Docent
dr. I.O. de Vries
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. I.O. de Vries
Overige cursussen docent
Blok
4  (24-04-2017 t/m 30-06-2017)
Aanvangsblok
4
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingCursus maakt deel uit van de minor CIW. Oude code was CI2V13005. LET OP: deze cursus is equivalent aan ME2V15011.
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-04-2017 09:00 t/m 05-04-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student kan zich positioneren in het academische veld van nieuwe media & digitale cultuur. Ze beschikt over elementaire kennis van de historische ontwikkelingen van nieuwe/digitale media. Ze doorziet op elementaire wijze de manieren waarop nieuwe/digitale media de begrippen communicatie en informatie (her)definiëren. Ze heeft inzicht in de rol van nieuwe/digitale media binnen hedendaagse politieke, economische, sociale, culturele en communicatieve veranderingsprocessen.
Inhoud
LET OP: Deze cursussen (ME2V15011 Mec-Inleiding Nieuwe media en CI2V14003 Ciw-Digitale communicatie) kunnen niet beiden deel uitmaken van jouw examenprogramma in verband met een inhoudelijke overlap.

De cursus biedt een historisch overzicht van de ontwikkelingen van nieuwe/digitale media en bespreekt de relatie van deze media met zogenoemde 'oude' media. De cursus draait hierbij om de volgende vragen: welke impact hebben nieuwe/digitale media op hoe begrippen als 'communicatie' en 'informatie' kunnen worden gedefiniëerd, en welke gevolgen heeft dit voor hoe we veranderende communicatie- en informatieprocessen in het culturele, politieke, economische en sociale leven kunnen analyseren?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, wordt gebruik gemaakt van verschillende theoretische perspectieven, met name het technologisch determinisme (vertegenwoordigd door Marshall McLuhan) en het sociaal-constructivisme (vertegenwoordigd door Raymond Williams). Door aandacht te schenken aan de rol die mediatechnologieën krijgen toebedeeld in het 'verbeteren' van communicatie en informatieoverdracht poogt de cursus zichtbaar te maken dat nieuwe/digitale media noch neutrale middelen zijn, noch zich in een eenduidige richting ontwikkelen.
Ingangseisen
Voorkennis kan worden opgedaan met
Ciw-Taal en Communicatie (CI1V13001): Ciw-Beeld, Media en communicatie (CI1V13002): Ciw-Cultuurwetenschappelijk onderzoek (CI2V13001), Ciw-Empirisch onderzoek (CI2V13002)
Verplicht materiaal
Boek
Lister, M. et al. (2009). New Media: A Critical Introduction. Londen: Routledge
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Een lijst met aanbevolen literatuur, films, muziek, games en websites wordt in de cursushandleiding bekend gemaakt
Kosten materiaal
EUR 30,00
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
De hoorcolleges bieden een overzicht en theoretisch kader waarbinnen nieuwe media en digitale communicatie bestudeerd kunnen worden, en staan vooral in het teken van kennisoverdracht. De werkcolleges bieden toelichting en verdieping op de onderwerpen die in de hoorcolleges worden besproken, en vragen van studenten om zowel individueel als in groepsverband actief te zijn met het behandelen van literatuur en het leren van basale academische vaardigheden.

Voorbereiding bijeenkomsten
Ter voorbereiding op de hoor- en werkcolleges bestudeert de student de opgegeven literatuur en maakt hij/zij diverse opdrachten.

Bijdrage aan groepswerk
Kritisch luisteren, maken van aantekeningen, stellen van vragen, samenwerken aan groepsopdrachten, discussiëren, debatteren en deelnemen aan peer review sessies.

Toetsen
Essay tentamen
Weging30
Minimum cijfer-

Toets
Weging70
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
- de kwaliteit waarmee de student een academisch beschrijvend essay kan schrijven (toets 1).
- de mate waarin de student opgedane kennis uit de cursusliteratuur en de hoor-/werkcolleges kan typeren en gebruiken (toets 2)

Deadlines
Deadlines worden in de cursushandleiding bekend gemaakt.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English