SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CI1V13002
CI1V13002
Inleiding Beeld, Media en Communicatie
Cursus informatieRooster
CursuscodeCI1V13002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. I.O. de Vries
Telefoon+31 30 2539601
E-mailI.O.devries@uu.nl
Docenten
Docent
drs. C.S. Dwyer
Overige cursussen docent
Docent
N. Kerssens
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.J.C. Romondt Vis
Overige cursussen docent
Docent
dr. I.O. de Vries
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (07-09-2016 t/m 11-11-2016)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkingtijdens de wijzigingsdagen kun je je niet inschrijven voor deze cursus
Cursusinschrijving geopendvanaf 22-08-2016 09:00 t/m 23-08-2016 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kan de student:
- snel de kernpunten uit een wetenschappelijke bron (literatuur, onderzoekspresentatie, college) halen.
- gestructureerd activiteiten en prestaties (van zichzelf en anderen) beoordelen.
- met het door de cursus aangereikte instrumentarium en vocabulaire typeren hoe betekenis in beeld tot stand komt
Inhoud
De cursus Inleiding Beeld, Media en Communicatie biedt samen met de parallelle cursus Inleiding Taal en Communicatie een eerste overzicht van de verscheidenheid en de samenhang binnen de opleiding CIW. Daar waar bij ITC de gesproken en geschreven taal centraal staat, hebben wij het in deze cursus voornamelijk over de manier waarop het beeld betekenis heeft en krijgt. We kijken dan naar film, televisie, nieuwe media en reclames, en we gaan op zoek naar de wijze waarop deze beelden functioneren in het alledaags leven.

Wat gaat de student aan inhoud leren?
De geesteswetenschappelijke blik op 'communicatie' en 'informatie' die bij CIW centraal staat, is vooral gericht op hoe 'tekens' voor ‘betekenis’ zorgen, en hoe die betekenissen met elkaar samenhangen in wat we 'discours' noemen. Deze vijf concepten vormen dan ook de rode draad in deze cursus.
De student zal leren:
- dat betekenis een constructie is die volgt uit de interactie tussen het beeld, de kijker en de omgeving.
- dat er altijd een politieke laag (denk aan "etniciteit, sociale klasse, sexe, leeftijd") actief is in betekenisconstructie.
- dat een discours zowel talig als materieel en visueel is.
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
Sturken, M. & L. Cartwright (2009). Practices of Looking (2nd revised edition). Oxford: Oxford University Press.
Boek
Alberts, J.K., T.K. Nakayama & J.N. Martin (2012). Human Communication in Society (3rd revised edition). New York: Pearson.
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Wordt nader bekend gemaakt via Blackboard
Kosten materiaal
EUR 130,00
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Werkcollege (Verplicht)

Algemeen
De hoorcolleges bieden een overzicht en theoretisch kader waarbinnen beeld, media en communicatie bestudeerd kunnen worden, en staan vooral in het teken van kennisoverdracht. De werkcolleges bieden toelichting en verdieping op de onderwerpen die in de hoorcolleges worden besproken, en vragen van studenten om zowel individueel als in groepsverband actief te zijn met het behandelen van literatuur en het leren van basale academische vaardigheden.

Voorbereiding bijeenkomsten
Ter voorbereiding op de hoor- en werkcolleges bestudeert de student de opgegeven literatuur en maakt hij/zij diverse opdrachten.

Bijdrage aan groepswerk
Kritisch luisteren, maken van aantekeningen, stellen van vragen, samenwerken aan groepsopdrachten, discussiëren, debatteren en deelnemen aan peer review sessies.

Toetsen
Opdracht
Weging40
Minimum cijfer-

Toets 1
Weging60
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
- de kwaliteit waarmee de student (in groepsverband) een opdrachtendossier kan samenstellen (toets 2).

- de mate waarin de student opgedane kennis uit de cursusliteratuur en de hoor-/werkcolleges kan reproduceren en gebruiken (toets 3).

Deadlines
Deadlines worden in de cursushandleiding bekend gemaakt.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English