SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: WY2V13019
WY2V13019
Geschiedenis van de wijsbegeerte III: van Kant tot de 20e eeuw
Cursus informatieRooster
CursuscodeWY2V13019
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. J.E. de Jong
E-mailj.e.dejong@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J.E. de Jong
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.E. de Jong
Overige cursussen docent
Blok
4  (24-04-2017 t/m 30-06-2017)
Aanvangsblok
4
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-04-2017 09:00 t/m 05-04-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Kennis van de ontwikkeling van het wijsgerig denken van de behandelde periode. Inzicht in de hoofdlijnen van het denken van de behandelde filosofen. Kennis van bronnen voor historisch-wijsgerig onderzoek, adequaat gebruik daarvan, en rapportage hierover volgens gangbare academische normen. Op vaardighedenniveau wordt bijzondere aandacht besteed aan het kunnen vinden, rapporteren en ontsluiten van bronnen. 
Inhoud
Deze cursus vormt de afronding van de overzicht over de geschiedenis van de filosofie, en behandelt de geschiedenis van de filosofie vanaf Kant (1724–1804). Bijzondere nadruk wordt gelegd op de interactie tussen de filosofie en de andere wetenschappen, en tussen filosofie en bredere culture stromingen. In de hier behandelde periode probeert de filosofie, met wisselend succes, zich een plaats te veroveren naast de wetenschap. Dit kan resulteren in een algemene reflectie over de rol van de wetenschappen, ofwel in een ontwikkeling van alternatieve visies op de wetenschappen, in een zich ondergeschikt maken aan de wetenschappen waardoor de rol van de filosofie is uitgespeld. Daarnaast komt er een traditie op van kritiek op de rede en op de idealen van de Verlichting. Deze kritiek beïnvloedt – bijv. in het werk van Schopenhauer of Nietzsche – het denken over cultuur en kunst op grote schaal. De wisselende vormen van en interactie tussen de filosofie en andere gebieden  zullen het raamwerk voor deze cursus vormen. Tijdens de werkgroepen wordt bijzonder aandacht besteed aan het kunnen lokaliseren, ontsluiten en rapporteren van bronnen: gebruik van bibliotheek en van bibliografische hulpmiddelen voor complexere onderzoeksvragen, ontsluiten van bronnen, aandacht voor bronnentypes worden getraind.
 

Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Eigen handboek/reader, Digitaal aangeboden
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
dagcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestuderen van de teksten in de reader en in de secundaire literatuur; beantwoorden van de leesvragen; opdrachten maken.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve particpatie, ook in sub-groepen, tijdens werkcollege; beantwoorden van de leesvragen; . opdrachten (deel thuiswerk, deel tijdens de werkcolleges).

Werkcollege

Toetsen
Deeltoets A
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis en de ontwikkeling van het wijsgerig denken van de behandelde periode. Inzicht in de hoofdlijnen van het denken van de behandelde filosofen; kennis van bronnen voor historisch-wijsgerig onderzoek, adequaat gebruik daarvan. Een referaat over een filosoof of een historisch thema (tijdens de werkgroep) is verplicht.
Opdrachten (20%)
Deeltoets (40%)
Eindtoets (40%)

Eindtoets
Weging40
Minimum cijfer-

Referaat
Weging20
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English