SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: WY1V12005
WY1V12005
Van Socrates tot Wittgenstein: grote filosofen door de eeuwen heen
Cursus informatieRooster
CursuscodeWY1V12005
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. M.S.A. van Houte
Telefoon+31 30 2537974
E-mailM.S.A.vanHoute@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. M.S.A. van Houte
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.S.A. van Houte
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.E. de Jong
Overige cursussen docent
Blok
1  (07-09-2016 t/m 11-11-2016)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus is niet bedoeld voor Wijsbegeerte studenten!
Onderdeel van minor Het Goede, het Ware en het Schone
Cursusinschrijving geopendvanaf 22-08-2016 09:00 t/m 23-08-2016 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Kennis van de ideeën van de belangrijkste filosofen van Socrates tot heden.
Inhoud
Een goede manier om kennis te maken met de filosofie loopt via haar geschiedenis. Deze cursus biedt zo’n historische inleiding, met een sterke focus op de invloedrijkste denkers uit de westerse wijsgerige traditie: we zien hoe het verschijnsel filosofie ontstond en opbloeide in het klassieke Griekenland door toedoen van Socrates, Plato en Aristoteles. In de late Oudheid komt het Neoplatonisme van Plotinus op en vormt de grote christelijke denker Augustinus een overgangsfiguur naar de Middeleeuwen. In deze periode zetten filosofische reuzen zoals Thomas van Aquino het klassieke gedachtegoed op geheel eigen wijze voort. In de vroeg-moderne periode staan we stil bij Descrates, Spinoza en anderen die de filosofie herdefiniëren in antwoord op de opkomende wetenschap. Later zijn Verlichtingsdenkers als Kant bepalend voor de richting die het wijsgerig denken neemt, maar ook de levensfilosofie van Nietzsche vormt een geheel nieuwe benadering die van beslissende invloed was, met name op het existentialisme in de 20ste eeuw. Impulsen vanuit de taalfilosofie en logica alsmede het positivisme vormden filosofen zoals Bertrand Russel en Ludwig Wittgenstein.
Een overzicht van deze grote denkers met aandacht voor de historische samenhang is eigenlijk onmisbaar voor elke academische vorming die die naam verdient. Om de cursus met goed gevolg te voltooien wordt wel de nodige inzet van je gevraagd!
Deze cursus is niet bedoeld voor Wijsbegeertestudenten!
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Braeckman, A. e.a., Handboek Wijsbegeerte, LannooCampus 2010
Reader
Handboek
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Dagcollege

Werkcollege

Toetsen
Deeltoets
Weging50
Minimum cijfer-

Deadlines
Deeltoets na 4 weken. Eindtoets in week 10.

Eindtoets
Weging50
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English