SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: MU2V16001
MU2V16001
Inleiding muziek en media
Cursus informatieRooster
CursuscodeMU2V16001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (2 (Bachelor Verdiepend))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen;
ContactpersoonM. Kamp, PhD
E-mailM.Kamp1@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
M. Kamp, PhD
Overige cursussen docent
Docent
M. Kamp, PhD
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.J. Schuiling
Overige cursussen docent
Blok
4  (24-04-2017 t/m 30-06-2017)
Aanvangsblok
4
TimeslotBC: BC
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-04-2017 09:00 t/m 05-04-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris Student
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na het behalen van de cursus heeft de student kennis van de rol van muziek in en haar relatie tot verschillende (scherm-)media; de belangrijkste muziekwetenschappelijke en verwante literatuur met betrekking tot deze onderwerpen; en de historische ontwikkelingen van deze relaties. Daarnaast heeft de student vaardigheid ontwikkeld in het analyseren van muziek in verschillende mediale en audiovisuele contexten die dient als basis voor het verdiepingspakket Muziek en Media.
Inhoud
Muziek heeft door de eeuwen heen de oren, ogen en lichamen van luisteraars op verschillende manieren bereikt, van enkele penstreken boven een psalmtekst tot de subwoofertrillingen in een IMAX-bioscoop. In zekere zin is muziek nooit alleen geweest, maar altijd gemedieerd of in een mediale context. Deze cursus gaat dieper in op deze context, zowel in geschiedkundig als analytisch opzicht.
 
In het eerste deel van de cursus worden elementen die onlosmakelijk verbonden zijn met muziek – notatie, tekst, instrumenten en opnames – bekeken vanuit een mediatheoretisch perspectief. We bestuderen hoe technologische ontwikkelingen als de studio-opname en muziekdrukkunst ons luisteren naar en begrip van muziek radicaal veranderd hebben. Het tweede deel van de cursus draait om de vele audiovisuele contexten waarin we muziek vinden, van platenhoezen tot films, videoclips en videogames.
 
Bij alle besproken media worden invloedrijke theorieën en concepten van binnen en buiten de muziekwetenschap aan de kaak gesteld. Daarnaast wordt uitgebreid geoefend met hun toepassing door middel van analyses in (groeps-)discussies en schriftelijke opdrachten in de werkcolleges.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
De cursus veronderstelt basale kennis van muziekgeschiedenis en muziektheorie, vaardigheid in het schrijven van korte muziekanalytische teksten, en passieve beheersing van het Engels.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Deze kennis kan worden opgedaan in de cursussen Een musicologische wereldreis, Muziek van de westerse wereld A, Muziek van de westerse wereld B, Muziektheorie 1 en Muziektheorie 2.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Wordt nader bekend gemaakt via Blackboard.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
De hoorcolleges zijn zowel bestemd voor uitleg van de wekelijkse literatuur als het schetsen van een historisch kader. Tijdens de werkcolleges wordt de literatuur besproken en aan de hand van opdrachten en (groeps-)discussies toegepast op casussen.

Voorbereiding bijeenkomsten
De wekelijkse literatuur dient bestudeerd te zijn en weekopdrachten dienen te zijn voorbereid en/of ingeleverd en gedeeld met groepsgenoten, afhankelijk van het onderwerp. (Zie de cursushandleiding voor meer details.)

Bijdrage aan groepswerk
Actieve participatie in discussies tijdens de werkcolleges wordt verwacht, waaronder het vinden van eigen voorbeelden en casussen; afhankelijk van de weekopdracht ook feedback op de opdrachten van medestudenten.

Werkcollege

Algemeen
De hoorcolleges zijn zowel bestemd voor uitleg van de wekelijkse literatuur als het schetsen van een historisch kader. Tijdens de werkcolleges wordt de literatuur besproken en aan de hand van opdrachten en (groeps-)discussies toegepast op casussen.

Voorbereiding bijeenkomsten
De wekelijkse literatuur dient bestudeerd te zijn en weekopdrachten dienen te zijn voorbereid en/of ingeleverd en gedeeld met groepsgenoten, afhankelijk van het onderwerp. (Zie de cursushandleiding voor meer details.)

Bijdrage aan groepswerk
Actieve participatie in discussies tijdens de werkcolleges wordt verwacht, waaronder het vinden van eigen voorbeelden en casussen; afhankelijk van de weekopdracht ook feedback op de opdrachten van medestudenten.

Toetsen
Actieve deelname
Weging10
Minimum cijfer-

Beoordeling
De student dient bekend te zijn met de relatie van muziek tot verschillende media en de historische achtergronden hiervan. Daarnaast dient te student op de hoogte te zijn van de belangrijkste muziekwetenschappelijke studies op het gebied van de verschillende besproken media. De theorieën en methodes hiervan dient te student in staat te zijn toe te passen op (audiovisuele) bronnen.

Deadlines
Worden aangegeven in de cursushandleiding.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Opdracht
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
De student dient bekend te zijn met de relatie van muziek tot verschillende media en de historische achtergronden hiervan. Daarnaast dient te student op de hoogte te zijn van de belangrijkste muziekwetenschappelijke studies op het gebied van de verschillende besproken media. De theorieën en methodes hiervan dient te student in staat te zijn toe te passen op (audiovisuele) bronnen.

Deadlines
Worden aangegeven in de cursushandleiding.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Toets 1
Weging20
Minimum cijfer-

Beoordeling
De student dient bekend te zijn met de relatie van muziek tot verschillende media en de historische achtergronden hiervan. Daarnaast dient te student op de hoogte te zijn van de belangrijkste muziekwetenschappelijke studies op het gebied van de verschillende besproken media. De theorieën en methodes hiervan dient te student in staat te zijn toe te passen op (audiovisuele) bronnen.

Deadlines
Worden aangegeven in de cursushandleiding.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Toets 2
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
De student dient bekend te zijn met de relatie van muziek tot verschillende media en de historische achtergronden hiervan. Daarnaast dient te student op de hoogte te zijn van de belangrijkste muziekwetenschappelijke studies op het gebied van de verschillende besproken media. De theorieën en methodes hiervan dient te student in staat te zijn toe te passen op (audiovisuele) bronnen.

Deadlines
Worden aangegeven in de cursushandleiding.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English