SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KI2V12009
KI2V12009
Datastructuren en algoritmen voor KI
Cursus informatieRooster
CursuscodeKI2V12009
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. T.B. Klos
Telefoon030-2534042
E-mailT.B.Klos@uu.nl
Docenten
Docent
dr. T.B. Klos
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. T.B. Klos
Overige cursussen docent
Blok
1  (07-09-2016 t/m 11-11-2016)
Aanvangsblok
1
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 22-08-2016 09:00 t/m 23-08-2016 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Het om kunnen zetten van een probleem binnen de AI tot een concreet werkend (Java) programma met inzicht in de complexiteit van de gebruikte methoden.
Inhoud
In deze cursus leert u datastructuren gebruiken aan de hand van veel voorkomende problemen in de AI. Dit loopt van eenvoudige linked lists om wachtrijen te modelleren, via priority queues om wachtrijen met prioriteiten te modelleren, tot datastructuren om b.v. kortste paden in grafen te vinden. Ter vergelijking van de algoritmen op deze datastructuren wordt ook de complexiteit van de diverse algoritmen en operaties besproken.
Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan minimaal één van de cursussen:
- Modelleren en programmeren (KI1V13009)
- Imperatief programmeren (INFOIMP)
- Imperatief programmeren (KI1V12001)
Verplicht materiaal
Boek
Introduction to Algorithms (derde editie) van Cormen, Leiserson, Rivest, en Stein
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Bijdrage aan groepswerk
Opdrachten mogelijk in tweetallen.

Toetsen
Opdracht(en)
Weging60
Minimum cijfer-

Beoordeling
De practicumopgaven (60%) en een tentamen (40%)

Deadlines
3 of 4 practicumopgaven met t.z.t. bekende deadlines.

Aspecten van academische vorming
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Tentamen
Weging40
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English