SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KE3V14002
KE3V14002
Stage BA Keltische Talen en Cultuur (cat. 3)
Cursus informatieRooster
CursuscodeKE3V14002
Studiepunten (ECTS)7,5 - 15
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeStage
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. M. O Flaithearta
Telefoon6160
E-mailM.OFlaithearta@uu.nl
Docenten
Docent
Docent(en) van de opleiding (GW)
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. O Flaithearta
Overige cursussen docent
Blok
JAAR  (07-09-2016 t/m 30-06-2017)
Aanvangsblok
JAAR
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-05-2016 t/m 31-08-2017
Aanmeldingsprocedurestudentenbalie
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedurestagecoordinator
Cursusdoelen
De stage biedt een concrete oriƫntatie op een mogelijke beroepsuitoefening en participatie in het arbeidsproces.
Inhoud
De stage biedt een oriƫntatie op een mogelijke beroepsuitoefening en participatie in het arbeidsproces. In de stage wordt toegepast hetgeen aan kennis en vaardigheden in (delen van) het cursorisch onderwijs is opgedaan. De stagewerkzaamheden worden bij voorkeur verricht bij een instelling of een bedrijf buiten de faculteit geesteswetenschappen. De feitelijke werkzaamheden van de stagiair(e) worden beschreven in het stagewerkplan dat voorafgaand aan de stagebiedende instelling wordt opgesteld. Dit werkplan omvat o.a.: een omschrijving van het in de stage te bereiken resultaat, cq. het door de student op te leveren eindproduct, cq. de omschrijving van de leerdoelen; een beschrijving van de inhoud en de fasering van de te verrichten werkzaamheden. Een student die erover denkt een gedeelte van haar/zijn vrije ruimte op te vullen met een stage, doet er het beste aan ruim van tevoren contact op te nemen met de beoogde begeleidende docent(e). Meer informatie over stages wordt gegeven op de facultaire stagepagina (http://www.uu.nl/faculty/humanities/NL/Onderwijs/studiepunt/ontplooiing/stage/Pages/stage.aspx).
 
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Handleiding
Stageregeling. Handleiding voor studenten, zie http://www.uu.nl/SiteCollectionDocuments/GW/GW_StudiePunt/Stage/Stageregeling.pdf.
Werkvormen
Stage

Toetsen
Ophoging 7,5 ects
Weging100
Minimum cijfer5,5

Verslag
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English