SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: HHP3V16002
HHP3V16002
Honours ACC: Humanities in contexts
Cursus informatieRooster
CursuscodeHHP3V16002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauH3 (Bachelor Gevorderd Honours)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. R. Dolphijn
E-mailR.Dolphijn@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. B. Bagchi
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Dolphijn
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R. Dolphijn
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.A. Huistra
Overige cursussen docent
Docent
drs. A. Joosse
Overige cursussen docent
Blok
2  (14-11-2016 t/m 03-02-2017)
Aanvangsblok
2
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
E: MA- t/m VR-avond
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingUitsluitend toegankelijk voor studenten toegelaten tot het Humanities Honours Programme
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-10-2016 09:00 t/m 01-11-2016 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Doel van deze cursus is om studenten inzicht te geven in de plaats van hun eigen opleiding binnen de Geesteswetenschappen; de plaats van de Geesteswetenschappen binnen de wetenschappen in het algemeen; de plaats van de
(Geestes) wetenschappen in de samenleving.
Inhoud
Dit is een cursus voor deelnemers aan het Honours Humanities Programme. In deze cursus leer je te reflecteren op je positie binnen de Geesteswetenschappen en de universiteit, en op de plaats van de wetenschappen in de samenleving. Dit doe je o.a. in één van de werkgroepen, waar je in gesprek gaat met studenten van andere opleidingen binnen Geesteswetenschappen.
Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan de cursus:
- Toegang Honourscursussen HHP GW (GWHHP13001)
Voorkennis
Algemene inleiding in een van de opleidingen binnen de Geesteswetenschappen
Voorkennis kan worden opgedaan met
Basispakketten 1 en 2 van de opleidingen in de Geesteswetenschappen
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
nnb
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
In de cursus worden drie thema's behandeld - de aard van de Geesteswetenschappen, de plaats van de Geesteswetenschappen binnen de academie en in de maatschappij. Ieder van deze thema’s wordt door docenten en gastsprekers behandeld in bijeenkomsten gericht op kennisoverdracht en discussie, onderzoek en praktische oefening.

Voorbereiding bijeenkomsten
De bijeenkomsten zullen voor een deel gevuld worden met externe sprekers. Studenten zijn verantwoordelijk voor de uitnodiging en instructie van deze sprekers. Daarnaast dragen ze collectief verantwoording voor de kritische bespreking van de literatuur.

Bijdrage aan groepswerk
Studenten dienen individueel en in groepjes bij te dragen aan de discussie met gastsprekers en tussen studenten onderling.

Werkcollege

Toetsen
Actieve deelname
Weging25
Minimum cijfer-

Beoordeling
Beoordeeld wordt het vermogen van studenten om te reflecteren op de plaats van de eigen opleiding binnen de Geesteswetenschappen; op de positie van de Geesteswetenschappen binnen de wetenschappen als geheel; en op rol van de (Geestes)wetenschappen in de samenleving. Tevens wordt beoordeeld of studenten in staat zijn theoretische en praktische aspecten van deze reflectie op de Geesteswetenschappen in onderlinge samenhang te analyseren.

Deadlines
nnb

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context

Opdracht(en) 1
Weging25
Minimum cijfer-

Opdracht(en) 2
Weging25
Minimum cijfer-

Opdracht(en) 3
Weging25
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English