SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: HHP3V15002
HHP3V15002
Humanities Honours Thesis
Cursus informatieRooster
CursuscodeHHP3V15002
Studiepunten (ECTS)15
Categorie / NiveauH3 (Bachelor Gevorderd Honours)
CursustypeEindscriptie
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoonprof. dr. A.S.Q. Visser
E-maila.s.q.visser@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. B. Bagchi
Overige cursussen docent
Docent
dr. T.C. van Charldorp
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. D. Cohnitz
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Dolphijn
Overige cursussen docent
Docent
F.M. Essink
Overige cursussen docent
Blok
3-4  (06-02-2017 t/m 30-06-2017)
Aanvangsblok
3
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingTaal is afhankelijk van de eigen opleiding
Cursusinschrijving geopendvanaf 23-01-2017 09:00 t/m 24-01-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Het schrijven van een scriptie die voldoet aan de eisen geformuleerd voor een Honours Thesis.
Inhoud
Onderzoek en verslaglegging gericht op het schrijven van een scriptie die voldoet aan de eisen geformuleerd voor een Honours Thesis
Ingangseisen
Voorkennis
Gevorderde kennis en vaardigheden in het eigen vakgebied in de context van de Geesteswetenschappen
Voorkennis kan worden opgedaan met
De cursussen van de eigen opleiding en het Humanities Honours Programme: HHP3V16001 (Honours Terreinverkenning), HHP3V16002 (Honours Academische Contextcursus) en HHP3V14001 (Honours Research Seminar)
Bronnen van zelfstudie
nnb
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Nog niet bekend
Werkvormen
Individueel

Algemeen
Honoursstudenten schrijven zelfstandig een eindwerkstuk. De specifieke eisen van de Honours Thesis staan geformuleerd in de handleiding voor de Honours Thesis.

Voorbereiding bijeenkomsten
Individuele studie en voorbereiden van onderdelen van de scriptie

Bijdrage aan groepswerk
Studenten hebben naast individuele begeleiding Honours Thesis seminars waarin overleg plaats vindt over gemeenschappelijke problemen van de Honours Thesis. Ook kunnen studenten in overleg deelnemen aan de scriptieklassen van de eigen opleiding.

Werkcollege

Toetsen
Bachelorscriptie
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Beheersing van alle aspecten van het eigen vakgebied. Reflectie op de theoretische en praktische aspecten van het vakgebied. Vermogen om het eigen onderzoek in een breder geesteswetenschappelijk kader te plaatsen

Deadlines
nog niet bekend

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English