SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: HHP3V15001
HHP3V15001
Humanities Honours Portfolio
Cursus informatieRooster
CursuscodeHHP3V15001
Studiepunten (ECTS)0
Categorie / NiveauH3 (Bachelor Gevorderd Honours)
CursustypeIndividueel
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoonprof. dr. A.S.Q. Visser
E-maila.s.q.visser@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
dr. B. Bagchi
Overige cursussen docent
Docent
Docent nog onbekend/To be announced
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Dolphijn
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.M. van Goch
Overige cursussen docent
Docent
dr. mr. F.W. Lantink
Overige cursussen docent
Blok
JAAR  (07-09-2016 t/m 30-06-2017)
Aanvangsblok
JAAR
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDit is verplichting waaraan Honoursstudenten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het Honourscertificaat.
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-05-2016 t/m 31-08-2017
AanmeldingsprocedureHonourscoördinator
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureHonourscoördinator
Cursusdoelen
Studenten doen verslag en leggen rekenschap van hun activiteiten in het Humanities Honours Programme in een portfolio. 
Inhoud
Het aanleggen van een portfolio met cursusresultaten, werkstukken, beoordelingen, overzicht van extracurriculaire activiteiten en een jaarlijkse zelfevaluatie.
Ingangseisen
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Individueel

Algemeen
Honoursstudenten leggen een portfolio aan met cursusresultaten, werkstukken, beoordelingen, overzicht van extracurriculaire activiteiten en een jaarlijkse zelfevaluatie.

Toetsen
Portfolio
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Studenten dienen te voldoen aan eisen voor het portfolio, zoals vastgelegd in de richtlijn voor het aanleggen van een Humanities Honours Portfolio

Deadlines
nnb

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English