SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: HHP3V14001
HHP3V14001
Honours Research Seminar
Cursus informatieRooster
CursuscodeHHP3V14001
Studiepunten (ECTS)15
Categorie / NiveauH3 (Bachelor Gevorderd Honours)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. R.C.H.M. van Gerwen
Telefoon+31 30 2532087
E-mailR.C.H.M.vanGerwen@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 4
Docent
A.W. Badenoch
Overige cursussen docent
Docent
dr. B. Bagchi
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Dolphijn
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R.C.H.M. van Gerwen
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.C.H.M. van Gerwen
Overige cursussen docent
Blok
3-4  (06-02-2017 t/m 30-06-2017)
Aanvangsblok
3
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingUitsluitend toegankelijk voor studenten toegelaten tot het Humanities Honours Programme
Cursusinschrijving geopendvanaf 23-01-2017 09:00 t/m 24-01-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Studenten leren een onderzoeksvraag te formuleren met zowel wetenschappelijke als maatschappelijke relevant. Zij leren ook bij te dragen aan onderzoek vanuit een aantal verschillende disciplinaire perspectieven en met behulp van onderzoeksmethoden en technieken uit verschillende disciplines. De aard van het eindproduct moet passen bij het thema en de onderzoeksvraag.
Inhoud
In deze cursus verrichten de deelnemers aan het Honours Humanities Programme vanuit interdisciplinair perspectief onderzoek naar een door hen zelf gekozen thema.
Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan de cursus:
- Toegang Honourscursussen HHP GW (GWHHP13001)
Voorkennis
Algemene inleiding in een van de opleidingen binnen de Geesteswetenschappen
Voorkennis kan worden opgedaan met
Basispakketten 1 en 2 van de opleidingen in de Geesteswetenschappen
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
NNB
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
Studenten werken samen in interdisciplinaire groepen van 3-8 studenten. In iedere groep zijn ten minste drie wetenschappelijke disciplines vertegenwoordigd. Studenten formuleren in overleg met docenten het onderwerp van onderzoek. De onderwerpen en vragen dienen zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevant te zijn. Aan het begin van blok 3 dient iedere groep een onderzoeksplan in, met een vraagstelling, leeslijst, onderzoeksstrategie, tijdsplanning en beoogd eindproduct.

Voorbereiding bijeenkomsten
Ter voorbereiding van dit onderdeel zal in het eerste semester een bijeenkomst georganiseerd worden om gezamenlijk tot de formulering van onderwerpen te komen.

Bijdrage aan groepswerk
Studenten dienen individueel en in groepjes bij te dragen aan het gezamenlijke onderzoek.In het onderzoek dient de vraagstelling vanuit een aantal verschillende disciplinaire perspectieven geformuleerd te worden, en beantwoord te worden met onderzoeksmethoden en technieken uit verschillende disciplines.

Werkcollege

Toetsen
Actieve deelname
Weging0
Minimum cijfer-

Beoordeling
Iedere student schrijft individueel een verslag over relevante literatuur en presenteert ook een verslag waarin gereflecteerd wordt op zijn/haar eigen functioneren en bijdrage aan het gemeenschappelijke onderzoek. De aard van het eindproduct passen bij het thema en de onderzoeksvraag, maar kan in beginsel allerlei vormen aannemen: een bundel, boek, tentoonstelling, film, voorstelling, website etc. De omvang van het eindproduct dient evenredig te zijn aan de omvang van de onderzoeksgroep.

Deadlines
nnb

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context

Opdracht
Weging50
Minimum cijfer-

Paper
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
edere student schrijft individueel een verslag over relevante literatuur en presenteert ook een verslag waarin gereflecteerd wordt op zijn/haar eigen functioneren en bijdrage aan het gemeenschappelijke onderzoek. De aard van het eindproduct passen bij het thema en de onderzoeksvraag, maar kan in beginsel allerlei vormen aannemen: een bundel, boek, tentoonstelling, film, voorstelling, website etc. De omvang van het eindproduct dient evenredig te zijn aan de omvang van de onderzoeksgroep.

Deadlines
nnb

SluitenHelpPrint
Switch to English