SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE3V13006
GE3V13006
Digital Humanities in de praktijk
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE3V13006
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. P. Huijnen
E-mailP.Huijnen@uu.nl
Docenten
Docent
dr. P. Huijnen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P. Huijnen
Overige cursussen docent
Blok
3  (06-02-2017 t/m 13-04-2017)
Aanvangsblok
3
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDe cursus maakt deel uit van minor Digital Humanities.
Cursusinschrijving geopendvanaf 23-01-2017 09:00 t/m 24-01-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Doel is 1) gelegenheid te bieden mee te werken aan een lopend DH project in de faculteit dat vanuit taalkundige, cultuurhistorische, communicatieve en 'digital culture' perspectief door de studenten verkend wordt; 2) studenten vanuit het eigen vakgebied en expertise een eigen onderzoeksbijdrage aan dit project te laten leveren.
Inhoud
Deze cursus bestaat uit twee leerlijnen. In de eerste leerlijn verdiepen studenten zich in het facultaire digitale project  ’Digital Humanities Approaches to Reference Cultures: The Emergence of the United States in Public Discourse in the Netherlands, 1980-1990'. Dit onderzoeksprogramma heeft tot doel te verkennen hoe met digitale technieken onderzoek kan worden gedaan naar de transculturele relaties tussen culturen en de wijze waarop internationale voorbeeldculturen zich manifesteren. In het bijzonder wordt onderzocht hoe de Verenigde Staten in de periode 1980-1990 het publieke debat in Nederland heeft bepaald en vormgegeven. De tekst-, beeld-, en geluidcorpora die binnen dit project worden onderzocht, bieden aanknopingspunten voor studenten uit alle geesteswetenschappelijke disciplines. Doel is ook vanuit het eigen vakgebied een bijdrage aan dit programma te kunnen leveren, en expertise vanuit het eigen specialisme van de student in te zetten voor dit project.

De tweede leerlijn van deze cursus zet de kennismaking met het specifieke Utrechtse Digital Humanities profiel voort. Toetsing van deze leerlijn zal bestaan uit een beredeneerd stagewerkplan (inclusief onderzoeksvoorstel) bij een facultair project.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Minimaal 22,5 ECTS voor de categorie Bachelor Verdiepend behaald
Voorkennis kan worden opgedaan met
Cursussen uit alle opleidingen uit de faculteit Geesteswetenschappen
Verplicht materiaal
Reader
-
Kosten materiaal:50,00
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Algemeen
De cursus bestaat uit een reeks hoorcolleges, werkcolleges en computerpractica

Voorbereiding bijeenkomsten
Van studenten wordt verwacht dat zij zelfstandig de literatuur lezen die ter voorbereiding van hoor- en werkcolleges wordt aangeboden, en dat ze op basis van deze bestudering deel kunnen nemen aan groepsdiscussies. Tevens wordt van hen verwacht dat ze opdrachten maken ter voorbereiding van het computerpracticum.

Bijdrage aan groepswerk
Studenten dragen bij aan groepsdiscussies in de werkcolleges.

Werkcollege

Toetsen
Portfolio
Weging30
Minimum cijfer-

Schriftelijke toets
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
Beoordeeld wordt:
- kennis van hoofdbegrippen, vraagstukken en analytisch instrumentarium uit de Digital Humanities aan de hand van het historisch text mining project 'Translantis: Digital Humanities Approaches to Reference Cultures';
- praktische vaardigheid in het leveren van een bijdrage aan dit project vanuit de eigen discipline;
- kennis van enkele belangrijke DH-tools en hun toepassingen in het project;
- vermogen een afgebakend onderzoek te doen.

Deadlines
Vrijwel wekelijkse deadlines voor opdrachten die deel uitmaken van het portfolio. Tentamen in week 9, inleveren onderzoeksverslag in week 10.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Verslag
Weging40
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English