SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CI3V14104
CI3V14104
Mobiele communicatie
Cursus informatieRooster
CursuscodeCI3V14104
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. J.F. van Vught
E-mailJ.F.vanVught@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. J.F. van Vught
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.F. van Vught
Overige cursussen docent
Docent
T. de Winkel
Overige cursussen docent
Blok
4  (24-04-2017 t/m 30-06-2017)
Aanvangsblok
4
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van het CIW verdiepingspakket Digitale communicatie.
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-04-2017 09:00 t/m 05-04-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kan de student:
- het relatief jonge veld van mobiele mediastudies karakteriseren.
- vanuit een empirisch-analytische/cultuurtheoretische invalshoek reflecteren op de rol van mobiele communicatie in de hedendaagse mobiele samenleving.
- een cultureel-antropologische (etnografische) analyse maken van een actueel mobiele communicatiefenomeen.
Inhoud
In relatief korte tijd is het media- en communicatielandschap vrijwel volledig 'gemobiliseerd'. In ons dagelijks handelen spelen mobiele draadloze communicatie-apparaten inmiddels een niet meer weg te denken rol. We zullen in deze cursus onderzoeken hoe deze apparaten niet alleen door ons gebruikt worden om ons eigen leven makkelijker te maken, maar ook hoe we ze denken te kunnen inzetten om betekenisvoller te communiceren met anderen. In het bijzonder leren we hoe mobiele apparaten door middel van gaming en social apps ook weer over ons communiceren, in termen van de data en informatie die wij – vaak zonder dat wij daar bewust mee bezig zijn – verzamelen en ‘lekken’ of delen met derden wanneer wij voortdurend een mobiel apparaat met ons meedragen.
In deze vierde cursus uit het verdiepingspakket Digitale communicatie besteden we aandacht aan de mate waarin en wijze waarop mobiele media uiteenlopende verhalen over mythen en dromen over ideale communicatie of moderniteit met zich meedragen, en hoe we die mythen en dromen kunnen herkennen en analyseren in dagelijkse communicatiepraktijken.
Ingangseisen
Voorkennis
Basiskennis over het onderzoeksveld en theorieën van nieuwe media
Voorkennis kan worden opgedaan met
Ciw-Inleiding nieuwe media & digitale cultuur (CI2V13005) en Ciw-Digitale communicatie (CI2V14003)
Bronnen van zelfstudie
Lister, Martin et al. (2009). New media: A critical introduction. Londen: Routledge.
Verplicht materiaal
Boek
Arceneaux, N. & A. Kavoori (2012). The mobile media reader. New York: Peter Lang.
Kosten materiaal:30,00
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
De hoorcolleges bieden een overzicht en theoretisch kader waarbinnen mobiele communicatie bestudeerd kan worden, en staan vooral in het teken van kennisoverdracht. De werkcolleges bieden toelichting en verdieping op de onderwerpen die in de hoorcolleges worden besproken, en vragen van studenten om zowel individueel als in groepsverband actief te zijn met het behandelen van literatuur, het uitvoeren en presenteren van onderzoek, en het schrijven van de eindpaper.

Voorbereiding bijeenkomsten
Ter voorbereiding op de hoor- en werkcolleges bestudeert de student de opgegeven literatuur en maakt hij/zij diverse opdrachten.

Bijdrage aan groepswerk
Kritisch luisteren, maken van aantekeningen, stellen van vragen, samenwerken aan groepsopdrachten, discussiëren, debatteren, presenteren, en deelnemen aan peer review sessies.

Toetsen
Opdracht(en) 1
Weging20
Minimum cijfer-

Opdracht(en) 2
Weging20
Minimum cijfer-

Paper
Weging60
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
- de mate waarin de student genuanceerd maar volledig het veld van mobiele mediastudies kan karakteriseren (toets 1).
- de wijze waarop de student deze karakterisering empirisch-analytisch kan onderbouwen en schriftelijk kan overbrengen op een geïnteresseerde cultuurtheoretisch geschoolde leek (toets 2).
- de kwaliteit waarmee de student op etnografische wijze (participerende observatie, thick description) verslag kan doen van een mobiele communicatiefenomeen (toets 3).

Deadlines
Deadlines worden in de cursushandleiding bekend gemaakt.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English