SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CI3V14103
CI3V14103
Speelse communicatie en gaming
Cursus informatieRooster
CursuscodeCI3V14103
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. J.F.F. Raessens
Telefoon+31 30 2536270
E-mailj.raessens@uu.nl
Docenten
Docent
dr. T. de la Hera Conde-Pumpido
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.F.F. Raessens
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.F.F. Raessens
Overige cursussen docent
Blok
3  (06-02-2017 t/m 13-04-2017)
Aanvangsblok
3
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van het CIW verdiepingspakket Digitale communicatie.
Cursusinschrijving geopendvanaf 23-01-2017 09:00 t/m 24-01-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kan de student:
- speelse communicatie karakteriseren vanuit diverse invalshoeken, met name analytisch en cultuurhistorisch.;
- relevante onderzoeksmethoden en methodologische discussies typeren, vergelijken en gebruiken, met name tekstuele-semiotische analyse (inhoud, gameplay) en discoursanalyse.;
- mediageletterheid creëren op het gebied van speelse communicatie ("ludoliteracy").
Inhoud
Games en elementen van games worden in de functionele communicatiepraktijk in toenemende mate ingezet om producten, diensten en ervaringen alsmede ideologische overtuigingen op een aantrekkelijke, persuasieve wijze te communiceren. In deze cursus wordt gekeken op welke wijze serious/applied games en fenomenen als gamification gebruikt worden om – door middel van taal, beeld, audio, verhalen, procedures, etc. – gebruikers op een medium-specifieke wijze te informeren en te overtuigen. Welke veranderingen in gedrag en/of houding worden nagestreefd en zijn deze eigenlijk wel wenselijk? En liggen de betekenissen van game-elementen besloten in hun ontwerp of komen deze tot stand in relatie tot de speler (mentale structuren, frames) en de context van het spel?
In deze derde cursus uit het verdiepingspakket Digitale communicatie gaan we op kritische wijze in op het gebruik van serious games en gamification in verschillende commerciële, maatschappelijke en politieke domeinen, op de wijze waarop beide ingezet worden voor retorisch-persuasieve doeleinden en op de vraag hoe ze passen in de ontwikkeling van ‘the experience economy’.
Ingangseisen
Voorkennis
Basiskennis over het onderzoeksveld en theorieën van nieuwe media.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Ciw-Inleiding nieuwe media & digitale cultuur (CI2V13005) en Ciw-Digitale communicatie (CI2V14003)
Bronnen van zelfstudie
Lister, Martin et al. (2009). New media: A critical introduction. Londen: Routledge.
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Wordt nader bekend gemaakt via Blackboard
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
De hoorcolleges bieden een overzicht en theoretisch kader waarbinnen speelse communicatie bestudeerd kan worden, en staan vooral in het teken van kennisoverdracht. De werkcolleges bieden toelichting en verdieping op de onderwerpen die in de hoorcolleges worden besproken, en vragen van studenten om zowel individueel als in groepsverband actief te zijn met het behandelen van literatuur, het uitvoeren en presenteren van onderzoek, en het schrijven van de eindpaper.

Voorbereiding bijeenkomsten
Ter voorbereiding op de hoor- en werkcolleges bestudeert de student de opgegeven literatuur en maakt hij/zij verschillende opdrachten. De student wordt tevens geacht zijn/haar repertoirekennis te vergroten.

Bijdrage aan groepswerk
Kritisch luisteren, het maken van aantekeningen, het stellen van vragen, samenwerken aan groepsopdrachten, discussiëren, debatteren, presenteren, en deelname aan peer review sessies.

Toetsen
Opdracht
Weging40
Minimum cijfer-

Paper
Weging60
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
- de inhoudelijke kwaliteit van wekelijkse literatuurverslagen, kleine opdrachten en twee groepspresentaties, gericht op een cultuurhistorische karakterisering van speelse communicatie (toets 1).

- de mate waarin de student schriftelijk blijk kan geven van kennis en analytische inzet van relevante onderzoeksmethoden op het gebied van (de mediageletterdheid van) speelse communicatie (toets 2)

Deadlines
Deadlines worden in de cursushandleiding bekend gemaakt.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English