SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CI3V14001
CI3V14001
Stage bachelor niveau 3
Cursus informatieRooster
CursuscodeCI3V14001
Studiepunten (ECTS)7,5 - 15
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeStage
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. D.M.L. Janssen
Telefoon+31 30 2538197
E-mailD.M.L.Janssen@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. T.C. van Charldorp
Overige cursussen docent
Docent
dr. A. Eerland
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.F.H. Halsema-Land
Overige cursussen docent
Docent
dr. D.M.L. Janssen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. D.M.L. Janssen
Overige cursussen docent
Blok
JAAR  (07-09-2016 t/m 30-06-2017)
Aanvangsblok
JAAR
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-05-2016 t/m 31-08-2017
Aanmeldingsprocedurestudentenbalie
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedurestagecoordinator
Inhoud
In de stage maken studenten kennis met de beroepspraktijk, waarbij het begrip stage als volgt kan worden omschreven: "gesuperviseerde deelname van de student gedurende langere tijd aan de praktische beroepsuitoefening
buiten de vakgroep, waarbij de resultaten worden vastgelegd in een schriftelijk verslag".
 
Een stage op niveau 3 betekent dat de student op de stage ook een praktijkgericht onderzoek uitvoert. De stagewerkzaamheden worden bij voorkeur verricht bij een instelling of een bedrijf buiten de faculteit. De feitelijke werkzaamheden van de stagiair(e) worden beschreven in het stagewerkplan dat voorafgaand aan de stagebiedende instelling wordt opgesteld. Dit werkplan omvat o.a.: een omschrijving van het in de stage te bereiken resultaat, cq. het door de student op te leveren eindproduct, cq. de omschrijving van de leerdoelen; een beschrijving van de inhoud en de fasering van de te verrichten werkzaamheden.

Een student die erover denkt een gedeelte van haar/zijn vrije ruimte op te vullen met een stage, dient ruim van te voren contact op te nemen met de betreffende stageco√∂rdinator. Daniel Janssen (D.M.L.Janssen@uu.nl) is de stageco√∂rdinator voor een stage op het gebied van Communicatie. Sanne Sprenger (S.Sprenger@uu.nl ) is de stageco√∂rdinator voor een stage op het gebied van Film/Televisie of Nieuwe media & digitale cultuur. Meer informatie over stages wordt gegeven op de facultaire stagepagina: www.uu.nl/gw/stage.
 
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
  • Minimaal 120 ECTS in de Bachelor behaald
Verplicht materiaal
Handleiding
http://www.uu.nl/SiteCollectionDocuments/GW/GW_StudiePunt/Stage/Stageregeling.pdf
Werkvormen
Stage

Toetsen
Ophoging 7,5 ects
Weging100
Minimum cijfer5,5

Stageverslag
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English