SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CI2V14005
CI2V14005
Stage bachelor CIW niveau 2
Cursus informatieRooster
CursuscodeCI2V14005
Studiepunten (ECTS)7,5 - 15
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeStage
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. D.M.L. Janssen
Telefoon+31 30 2538197
E-mailD.M.L.Janssen@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
dr. J.F.H. Halsema-Land
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. mr. P.J. van den Hoven
Overige cursussen docent
Docent
dr. D.M.L. Janssen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. D.M.L. Janssen
Overige cursussen docent
Docent
N. Kerssens
Overige cursussen docent
Blok
JAAR  (07-09-2016 t/m 30-06-2017)
Aanvangsblok
JAAR
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-05-2016 t/m 31-08-2017
Aanmeldingsprocedurestudentenbalie
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedurestagecoordinator
Cursusdoelen
De stage biedt een concrete oriëntatie op een mogelijke beroepsuitoefening en participatie in het arbeidsproces.
Inhoud
De stage biedt een oriëntatie op een mogelijke beroepsuitoefening en participatie in het arbeidsproces. In de stage wordt toegepast wat aan kennis en vaardigheden in (delen van) het cursorisch onderwijs is opgedaan. De stagewerkzaamheden worden bij voorkeur verricht bij een instelling of een bedrijf buiten de faculteit. De feitelijke werkzaamheden van de stagiair(e) worden beschreven in het stagewerkplan dat voorafgaand aan de stagebiedende instelling wordt opgesteld. Dit werkplan omvat o.a.: een omschrijving van het in de stage te bereiken resultaat, cq. het door de student op te leveren eindproduct, cq. de omschrijving van de leerdoelen; een beschrijving van de inhoud en de fasering van de te verrichten werkzaamheden. Een student die erover denkt een gedeelte van haar/zijn vrije ruimte op te vullen met een stage, dient ruim van te voren contact op te nemen met de betreffende stagecoördinator. Daniel Janssen (D.M.L.Janssen@uu.nl) is de stagecoördinator voor een stage op het gebied van Communicatie. Sanne Sprenger (S.Sprenger@uu.nl) is de stagecoördinator voor een stage op het gebied van Film/Televisie of Nieuwe media & digitale cultuur.  Meer informatie over stages wordt gegeven op de facultaire stagepagina: www.uu.nl/gw/stage.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Stage

Toetsen
ophoging 7,5 ects
Weging100
Minimum cijfer5,5

PRAKTIJK
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English