SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: WY2V14023
WY2V14023
Ingang in de filosofie van de kunsten (esthetica)
Cursus informatieRooster
CursuscodeWY2V14023
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. R.C.H.M. van Gerwen
Telefoon+31 30 2532087
E-mailR.C.H.M.vanGerwen@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. R.C.H.M. van Gerwen
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.C.H.M. van Gerwen
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2015 t/m 06-11-2015)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingOnderdeel van minor Esthetica
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-08-2015 t/m 18-08-2015
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Studenten begrijpen na afloop van de cursus hoe er tegen de aard en waarde van de kunst wordt gedacht in de analytische esthetica en welke filosofische kwesties daarbij centraal staan. Ze begrijpen wat een typisch filosofische benadering van kunst inhoudt, alsook de filosofische analyse van centrale termen als vervalsing, authenticiteit, autonomie en morele beoordeling van kunst; toegespitst op de verschillende kunstvormen.
Inhoud
De cursus Ingang in de filosofie van de kunsten (esthetica) opent de minor esthetica. We behandelen actuele filosofische kwesties rond de kunsten. De rode draad is het idee dat deze kwesties voor het grootste deel ontstaan door een overschrijding van wat morele grenzen van de kunsten lijken te zijn. (De bijeenkomsten staan gedetailleerd beschreven op de website-zie http://www.phil.uu.nl/~rob/2015/ingang
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
Neill, Alex, and Aaron Ridley, eds. 2008. Arguing About Art. Contemporary Philosophical Debates. Third Edition (of recenter). London and New York: Routledge.
Kosten materiaal:30,00
Artikelen
enkele losse artikelen
Aanbevolen materiaal
Boek
Kieran, Matthew, ed. 2006. Contemporary Debates in Aesthetics and the Philosophy of Art. Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
Kosten materiaal:35,00
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten moeten elk college voorbereiden door studie van de te bespreken literatuur.
Voor iedere werkgroep schrijven ze een reflectie over de stof van de voorafgaande week.

Bijdrage aan groepswerk
Studenten worden in de gelegenheid gesteld om actief deel te nemen aan de discussie over de stof. In de werkgroep bespreken ze een reflectie van een medestudent.

Werkcollege

Toetsen
Actieve deelname
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
De belangrijkste hedendaagse discussies over de aard en waarde van kunst, met name waar die overschreden lijkt te worden. Overzicht van discussies in de analytische esthetica.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen

Eindtoets
Weging40
Minimum cijfer-

Toets 1
Weging30
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English