SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: WY2V14022
WY2V14022
Geschiedenis van de esthetica: de klassieke teksten
Cursus informatieRooster
CursuscodeWY2V14022
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. M.S.A. van Houte
Telefoon+31 30 2537974
E-mailM.S.A.vanHoute@uu.nl
Docenten
Docent
T. Giesbers, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.S.A. van Houte
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.S.A. van Houte
Overige cursussen docent
Blok
2  (09-11-2015 t/m 29-01-2016)
Aanvangsblok
2
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 26-10-2015 t/m 27-10-2015
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus hebben de studenten kennis van de hoofdlijnen van de geschiedenis van de esthetica. Naast deze algemene doelstelling wordt een aantal vaardigheden geoefend. De student - kan tamelijk ingewikkelde filosofische teksten interpreteren en analyseren. - leert zelfstandig nadenken over (historische) filosofische problemen. - kan posities van filosofen op een heldere wijze weergeven, zowel verbaal als schriftelijk.
Inhoud
In deze cursus worden de belangrijkste teksten gelezen uit de geschiedenis van de esthetica van de oudheid en de voornamelijk Franse esthetica vanaf de Tweede Wereldoorlog. De cursus is verdeeld in twee delen van vijf weken. In de eerste helft van de cursus worden enkele klassieke teksten uit de oudheid behandeld die gaan over kunst of schoonheid (Plato, Aristoteles, Plotinus en Augustinus). Hoewel deze teksten wat wij esthetica noemen behandelen in het bredere kader van metafysica of ethiek (of juist in het smallere kader van poetica) zijn zij zeer invloedrijk geweest in de westerse traditie (middeleeuwen, renaissance en moderne tijd) en vertegenwoordigen zij posities die nog steeds serieus genomen worden.
 
In de tweede helft komt de moderne periode aan de orde. Het gaat ook hier om teksten die van fundamenteel belang geacht worden voor een filosofische benadering van moderne kunst en het betreft bovendien teksten die veelvuldig bediscussieerd worden in wetenschappelijke tijdschriften. Na een tekst van de Duitse filosoof Martin Heidegger, komt de Franse esthetica (o.a.
Lyotard, Derrida) aan de orde. De filosofen uit deze periode behoren tot de eerste die zich bezig houden met de vervaging van de grenzen tussen kunst en alledaagse objecten en geheel nieuwe kunstvormen zoals film en fotografie.
 
Het verschil tussen niveau 2 en 3 is volgens het Utrechtse onderwijsmodel dat tussen ‘verdiepend’ en ‘gevorderd’. Een student(e) die een bachelorcursus op niveau 3 volgt, wordt geacht al grotere en/of moeilijker opdrachten aan te kunnen. De docent van elke afzonderlijke cursus geeft hieraan invulling en legt de eisen voor niveau 2 resp. 3 uit aan het begin van de cursus.
Ingangseisen
Voorkennis
Globale kennis van de geschiedenis van de filosofie.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Geschiedenis I (WY1V12034 ,II (WY1V12008) en III (WY1V12003) of Van Socrates tot Wittgenstein (WY1V12005)
Verplicht materiaal
Boek
David E. Cooper, Aesthetics: The Classic Readings, Oxford: Blackwell, 1997
Kosten materiaal:28,80
Boek
Anne Sheppard, Aesthetics, Oxford: Oxford University Press, 1987
Kosten materiaal:23,99
Aanbevolen materiaal
Boek
Clive Cazeaux,The Continental Aesthetics Reader second edition, London: Routledge, 2011.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Dagcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestuderen teksten aan de hand van vragen. In de tweede helft van de cursus worden de teksten (voor zover mogelijk) besproken in kleine groepjes. Een grondige bestudering van de teksten voor deze werkcolleges is derhalve vereist.

Werkcollege

Toetsen
Deeltoets A
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
2 deeltoetsen (elk 50%): kritisch verwerken van klassieke teksten.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Bestuderen en analyseren van informatie
Maatschappelijke / culturele context

Deeltoets B
Weging50
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English