SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TLMV13011
TLMV13011
Adviseren over communicatie
Cursus informatie
CursuscodeTLMV13011
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
De student kan na afronding van deze cursus:
 
-       Beschrijven wat de voornaamste conclusies zijn uit recent onderzoek naar de effectiviteit van adviezen voor beleid en communicatie;
-       Beschrijven welke factoren volgens de literatuur bijdragen aan de effectiviteit van adviezen voor beleid en communicatie;
-       Voor concrete adviesprojecten analyseren in hoeverre die projecten effectief waren en verklaren welke factoren daar aan hebben bijgedragen;
-       Beschrijven wat de sterke en nog verder te ontwikkelen punten zijn van de eigen competentie als professional in het advieswerk;
-       Rapporteren over advieswerk op professioneel niveau.
Inhoud
Een goed advies voor een beleidsproject of een communicatieproject is lang niet altijd ook een effectief advies. Veel adviezen belanden immers in de la en krijgen geen vervolg. Hoe komt dat? Welke factoren maken dat het ene advies wel en het andere niet in actie wordt omgezet? In deze cursus lezen we literatuur over die vraag. De studenten leren modellen kennen voor de effectiviteit van adviezen en we passen de kennis uit die literatuur toe op concrete cases van adviesprojecten die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Daarnaast voeren de studenten een zelfevaluatie uit op de eigen adviesvaardigheden.    

In dit masterprogramma bouwen alle onderdelen voort op competenties die zijn opgedaan in eerdere onderdelen van het programma. Daarom stellen we als eis dat er minimaal 22.5 ECTS zijn behaald in de onderstaande
NEMV12004 Ned-Communicatie, taalgebruik en organisaties
NEMV12005 Ned-Communicatie onderzoeken
TLMV13014 Ned-Diagnose en interventies in communicatieprocessen
USG4840 Management en dynamiek van communiceren

SluitenHelpPrint
Switch to English