SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TL3V14116
TL3V14116
Schrijven en blijven
Cursus informatieRooster
CursuscodeTL3V14116
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. E. Stronks
Telefoon+31 30 2536007
E-mailE.Stronks@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. E. Stronks
Overige cursussen docent
Docent
dr. E. Stronks
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
3  (08-02-2016 t/m 15-04-2016)
Aanvangsblok
3
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
D: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingOnderdeel van minor "Geschiedenis en herinnering in de digitale wereld"
Cursusinschrijving geopendvanaf 18-01-2016 t/m 19-01-2016
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Studenten vertrouwd maken met bestaande schrijftradities in relatie tot herinneringsculturen, en ze de eerste training geven in het zelf actief bijdragen aan die tradities.
Inhoud
Al eeuwenlang zijn instellingen zoals musea, maar ook media zoals actief in het levend houden van herinneringen aan het verleden. Het geschreven woord is daarbij van groot belang gebleken: musea maken catalogi die de hele wereld over gaan, kranten drukken bij het overlijden van beroemde personen bijlagen die zelfs tot collectors items uitgroeien, en auteurs schrijven boeken over historische personages die die personages tot mondiale helden laten uitgroeien.
Deze cursus gaat over die schrijfpraktijken. Studenten leren verschillende tradities (in de kunstwereld, in de muziekwereld, maar ook in de wereld van het boek en die van het internet) kennen, en bestuderen die tradities kritisch in een historisch perspectief. Wanneer begonnen instituties, media en auteurs zich actief te mengen in het levend houden van het verleden, en waarom? Tot welke relatie met het lezend publiek leidde dat? Daarnaast oefenen studenten in deze cursus zelf in het schrijven van genres die in deze tradities een grote rol spelen: van catalogusteksten tot bijschriften die in musea bij schilderijen hangen, van een In Memoriam tot een historisch essay, en van een volkslied tot een column.
Ingangseisen
Voorkennis
Van deelnemende studenten wordt verwacht dat zij vakinhoudelijke domeinkennis hebben opgedaan in disciplines als de kunst, literatuur, muziek, geschiedenis, filosofie. Bij wat de studenten zelf schrijven, is die vakinhoudelijke kennis uitgangspunt.
Verplicht materiaal
Reader
-
Kosten materiaal:10,00
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Algemeen
In het eerste college van elke collegeweek wordt in hoorcollege-vorm de thematiek van die week toegelicht. In het werkcollege volgt bespreking van de hoorcollegestof en discussie over de opdrachten die door studenten gemaakt zijn. In het practicum worden herziene uitwerkingen van die opdrachten samen besproken.

Voorbereiding bijeenkomsten
Literatuur (artikelen/boeken/websites) lezen en bekijken, lees- en schrijfopdrachten maken.

Bijdrage aan groepswerk
In een van de weken zal een groepspresentatie worden gegeven.

Werkcollege

Toetsen
Actieve deelname
Weging10
Minimum cijfer-

Opdracht
Weging70
Minimum cijfer-

Take-hometentamen
Weging20
Minimum cijfer-

Beoordeling
Beoordeeld wordt het vermogen van studenten om bestaande schrijfpraktijken die ontwikkeld zijn (door musea, kranten, uitgevers etc.) om het verleden levend te houden, kritische te analyseren en ook zelf te kunnen reproduceren.

Deadlines
zie studiehandleiding

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English