SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TL2V15007
TL2V15007
Manifest: Honderd Jaar Avant-Garde
Cursus informatieRooster
CursuscodeTL2V15007
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
ContactpersoonL.J. Ham
E-maill.j.ham@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. G. Buelens
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
L.J. Ham
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
L.J. Ham
Overige cursussen docent
Blok
3  (08-02-2016 t/m 15-04-2016)
Aanvangsblok
3
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingOpmerking Deze cursus maakt deel uit van de minor Beeldcultuur en samenleving
Cursusinschrijving geopendvanaf 18-01-2016 t/m 19-01-2016
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Inzicht verwerven in het concept en de ontwikkeling van de avant-garde, de wisselwerking tussen woord- en beeldcultuur, hoge en lage cultuur en tussen artistieke en politiek/maatschappelijke discussies/evoluties. Deze kennis toepassen en er schriftelijk over communiceren.
Inhoud
Waarom zou je je uitspreken tegen het eten van pasta, het schilderen van portretten of het gebruik van filmmuziek? Wie dacht dat het kunstheil kon afhangen van het verbieden van diagonale lijnen of het maken van kunstwerken die zichzelf vernielden?
Aan het begin van de twintigste eeuw zetten de Futuristen het denken over kunst en maatschappij op zijn kop. In een manifest (tekstsoort die Marx en Engels in 1848 gebruikten om het communisme af te kondigen) gaven ze aan dat ze een andere wereld wilden, een andere kunst, een andere literatuur. De volgende decennia kregen ze veel navolgers: de dadaïsten tijdens de Eerste Wereldoorlog, de Surrealisten in het Parijs van de jaren twintig, Van Doesburg & Mondriaan met De Stijl…, telkens werd in woorden duidelijk gemaakt hoe de wereld (politiek, kunst, mode, stedenbouw, koken, cinema…) anders zou moeten en kunnen. Ook toen door WOII het geloof in de vooruitgang en een betere wereld een forse knauw kreeg, bleven overal ter wereld kunstenaars manifesten publiceren.
In deze cursus bestuderen we de geschiedenis van de moderne kunst en literatuur aan de hand van die manifesten, waarbij ook recente teksten aan bod komen (filmmaker Lars von Triers Dogme 95,bv) en proclamaties uit Latijns-Amerika, de Arabische wereld en het Verre Oosten.   
Ingangseisen
Je moet minimaal 45 punten van het bachelor programma hebben behaald
Verplicht materiaal
Literatuur
Danchev, Alex, ed. 100 artists¿ manifestos: from the futurists to the stuckists. London: Penguin, 2011. + digitale reader
Kosten materiaal:25,00
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Drijkoningen, F. Historische Avantgarde. Amsterdam: Huis aan de Drie Grachten, 1991. Harrison & Wood, eds. Art in Theory, 1900-2000. Malden, MA: Blackwell, 2003. Lyon, Janet. Manifestoes: Provocations of the Modern. Ithaca, N.Y: Cornell UP, 1999.
Kosten materiaal:50,00
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Hoorcolleges en powerpointpresentaties, als groepsgrootte het mogelijk maakt ook discussie/werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestuderen van manifesten en artikelen

Bijdrage aan groepswerk
nvt

Werkcollege

Toetsen
Schriftelijk tentamen 1
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis (stromingen, maatschappelijke context, evoluties¿), analytische en synthetiserende vaardigheden

Deadlines
nog niet bekend

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Take-hometentamen
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis (stromingen, maatschappelijke context, evoluties¿), analytische en synthetiserende vaardigheden

Deadlines
nog niet bekend

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English