SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NS-194B
NS-194B
Klimaatverandering in context
Cursus informatieRooster
CursuscodeNS-194B
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (1 (Bachelor Inleiding))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. R. Holzinger
Telefoon+31 30 2532910
E-mailR.Holzinger@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 4
Docent
dr. M. Barroso
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.W. Heil
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R. Holzinger
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Holzinger
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
G.A. Kowalchuk
Overige cursussen docent
Blok
3  (08-02-2016 t/m 22-04-2016)
Aanvangsblok
3
TimeslotD: D (WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkingconcept context cursus
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-11-2015 t/m 29-11-2015
AanmeldingsprocedureOsiris Student
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 18-01-2016 t/m 19-01-2016
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus kan de student:
 
- basisprincipes uit de vakdisciplines : natuurkunde (straling, energiebehoud, absorptie van straling), biologie (fotosynthese, netto primaire productie van ecosystemen, biomassa en afbraak) scheikunde (carbonaatchemie, koolstofcyclus, verzuring) en wiskunde (parameterisering van processen, tijdsintegratie, dynamisch evenwicht, terugkoppeling) beschrijven en toepassen in een eenvoudig klimaatmodel
 
- een eenvoudig box-klimaatmodel generen op basis van meteorologische, biologische, chemische en oceanografische parameters die voortkomen uit de verschillende vakdisciplines
 
- uitgaande van een eenvoudig box-model, de werking beschrijven van meer complexe klimaatmodellen
 
- beschrijven hoe veranderingen in ijs-, en landoppervlakte en in biosfeer, oceaan, en de atmosfeer van invloed zijn op het klimaatsysteem
 
Inhoud
 
In deze cursus staat de opbouw van klimaatmodellen centraal. We beginnen met een heel eenvoudig model van een oppervlakte (b.v. de aarde) die door zonstraling wordt opgewarmd. Stap voor stap zullen we dit model uitbreiden tot een eenvoudig klimaatmodel waarbij verschillende concepten uit natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde ter sprake komen. Vervolgens kijken we hoe complexe wetenschappelijke klimaatmodellen werken. Tot slot worden de klimaatprojecties zoals gepresenteerd door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) onder de loep genomen.

Voertaal Engels en/of Nederlands:      Nederlands (Gastcolleges gedeeltelijk in het Engels)

Vereiste voorkennis: VWO profiel N&T of N&G met wiskunde B, specifiek: differentiëren, integreren , logaritmen, oplossen van 2 vergelijkingen met 2 onbekenden, exponentiele functies.
 Aanbevolen voorkennis: basiskennis van Excel.
 
Algemene vaardigheden die in de cursus aan bod komen:
-           toepassen van een spreadsheet programma (specifiek Excel): bijv. modelparameters vertalen in formules, relatieve en absolute verwijzingen genereren
-           toepassen van stralingstransfermodellen
-           peer-review van primaire literatuur en eigen werk
-           wetenschappelijk schrijven (elementen van een box-model en/of essay opdracht)
-           rekenopgaven maken
-           presenteren
 
 Werkvormen:  
Hoorcolleges 4 uur
Werkcolleges 8 uur
 
Toetsen  (opbouw eindcijfer)
aanwezigheidsplicht
inleveropdracht en/of presentatie
peer-review van primaire literatuur en eigen werk
herkansing mogelijk indien eindcijfer >4
 
periodieke toets met rekenopgaven (30%) eindtoets (50%) inleveropdracht over modelparameterisering en/of presentatie (10%) essay (10%)
 
 
Literatuur:
 Global Warming, The complete briefing 4th edition by J. Houghton, Cambridge University Press.
  
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Global Warming, The complete briefing 5th edition by J. Houghton, Cambridge University Press.
Software
Excel Word Powerpoint
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Toetsen
Tentamen
Weging100
Minimum cijfer6

Beoordeling
periodieke toets met rekenopgaven (30%) eindtoets (40%) inleveropdrachten en medewerking (20%), essay (10%)

SluitenHelpPrint
Switch to English