SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: ME3V15008
ME3V15008
Kunsten, media en beleid
Cursus informatieRooster
CursuscodeME3V15008
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen;
Contactpersoondr. C.M. Vuyk
E-mailC.M.Vuyk@uu.nl
Docenten
Docent
drs. A.J.C. Minnaert
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C.M. Vuyk
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.M. Vuyk
Overige cursussen docent
Blok
3  (08-02-2016 t/m 15-04-2016)
Aanvangsblok
3
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van de minor Kunst, beleid en maatschappij. Oude code TF3V14007
Cursusinschrijving geopendvanaf 18-01-2016 t/m 19-01-2016
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na afronding van deze cursus heeft een student:
- grondige kennis van en inzicht in het Nederlandse beleid ten aanzien van kunsten en media, binnen de internationale context;
- een zelfstandig (literatuur)onderzoek uitgevoerd op het terrein van het kunsten- en mediabeleid;
-op adequate wijze mondeling en schriftelijk verslag uitgebracht van dit onderzoek;
Na afronding van de cursus kan de student
- een zelfstandige positie innemen ten aanzien van enkele recente kwesties in het kunsten- en mediabeleid.
Inhoud
In deze cursus bestuderen de studenten het beleid ten aanzien van de kunsten en de media in Nederland en daarbuiten. Er wordt kort aandacht geschonken aan de historische ontwikkeling van dit beleid. Daarnaast is er veel ruimte om enkele recente beleidsthema's grondig te bestuderen. Aan bod komen onder andere: cultureel ondernemerschap, creatieve industrie, mediawijsheid, cultuurmecenaat, publiekswerking. De benadering van deze thema's is interdisciplinair, vanuit onder andere de cultuurgeschiedenis, cultuurfilosofie, cultuursociologie en bestuurskunde.
 
Ingangseisen
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
R. Pots: Cultuur, koningen, democraten. Overheid en cultuur in Nederland (diverse edities).
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
De hoorcolleges introduceren de studenten in de complexe relaties die er bestaan tussen de kunsten, de media en het overheidsbeleid. De werkcolleges bieden de gelegenheid om dieper in te gaan op enkele kwesties in het recente kunsten- en mediabeleid.

Voorbereiding bijeenkomsten
Bij de hoorcolleges hoort literatuur die van tevoren moet worden gelezen. In de werkcolleges presenteren de studenten resultaten van eigen onderzoek, al dan niet in groepsverband ondernomen. Deze resultaten worden in de colleges besproken en zonodig bediscussieerd.

Bijdrage aan groepswerk
Van de studenten wordt een actieve instelling verwacht.

Werkcollege

Algemeen
De hoorcolleges introduceren de studenten in de complexe relaties die er bestaan tussen de kunsten, de media en het overheidsbeleid. De werkcolleges bieden de gelegenheid om dieper in te gaan op enkele kwesties in het recente kunsten- en mediabeleid.

Voorbereiding bijeenkomsten
Bij de hoorcolleges hoort literatuur die van tevoren moet worden gelezen. In de werkcolleges presenteren de studenten resultaten van eigen onderzoek, al dan niet in groepsverband ondernomen. Deze resultaten worden in de colleges besproken en zonodig bediscussieerd.

Bijdrage aan groepswerk
Van de studenten wordt een actieve instelling verwacht.

Toetsen
Eindtoets
Weging70
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Kennis van en inzicht in het Nederlandse kunsten- en mediabeleid binnen een internationale context
. vaardigheid tot doen van een zelfstandig (literatuur)onderzoek op het terrein van het kunsten- en mediabeleid
. vermogen mondeling en schriftelijk verslag te doen van een onderzoek.
. vermogen om met goede argumenten stelling te nemen binnen enkele actuele kwesties van het kunsten- en mediabeleid.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context

Opdracht
Weging10
Minimum cijfer-

Beoordeling
zie cursushandleiding

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context

Verslag
Weging20
Minimum cijfer-

Beoordeling
zie cursushandleiding

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English