SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: ME3V15007
ME3V15007
Cultuurparticipatie en cultuureducatie
Cursus informatieRooster
CursuscodeME3V15007
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen;
Contactpersoondr. F.D.G. de Glas
Telefoon+31 30 2536004
E-mailf.deglas@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. F.D.G. de Glas
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.D.G. de Glas
Overige cursussen docent
Blok
2  (09-11-2015 t/m 29-01-2016)
Aanvangsblok
2
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
D: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van de minor Kunst, beleid en maatschappij. Oude code: TF3V14006.
Cursusinschrijving geopendvanaf 26-10-2015 t/m 27-10-2015
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
  • Inzicht verwerven in de stand van de wetenschappelijke theorievorming en onderzoeksresultaten met betrekking tot cultuurparticipatie en cultuureducatie.
  • Inzicht in psychologische en sociologische theorieën die (ongelijkheid in) cultuurdeelname verklaren.
  • Kennis van uiteenlopende typen empirisch onderzoek naar cultuurdeelname.
Inhoud
De hoofdvragen zijn:
•Wie nemen deel aan welke kunst (hoog/laag, gesubsidieerd/commercieel, etc.) en op welke manieren (actief, receptief, via media)? Welke veranderingen hebben zich hierin voorgedaan?
•Op welke manier(en) zijn verschillen in de cultuurparticipatie te verklaren?
•Waarom probeert de overheid de cultuurparticipatie te beïnvloeden, met welke middelen en met welke resultaten? Welke veranderingen hebben zich hier in voorgedaan?
•Wat zijn de belangrijkste vormen van cultuureducatie en van het overheidsbeleid op dit terrein?
 Na een historische en een analytische kennismaking met het thema wordt inzicht gegeven in de data die worden verzameld op het gebied van cultuurparticipatie. Er wordt aandacht besteed aan theoretische verklaringen voor verschillen in cultuurdeelname, vanuit zowel sociologische als psychologische invalshoeken. De doelen en effecten van het cultuurspreidingsbeleid worden behandeld en actuele beleidsthema’s zoals de cultuurdeelname van jongeren en allochtonen, het streven naar sociale cohesie d.m.v. cultuurdeelname en de aandacht voor amateurkunst in het Fonds Cultuurparticipatie.
De historie en de huidige situatie van de cultuureducatie in het onderwijs en daarbuiten (o.a. muziekscholen, musea) worden beschreven vanuit onderwijs- en cultuurbeleid. Er wordt aandacht geschonken aan de verschillende doelstellingen en legitimeringen van cultuureducatie, aan effectonderzoek en aan het vak CKV.
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Reader
Reader artikelen.
Kosten materiaal:32,00
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Discussie over opgegeven literatuur.

Voorbereiding bijeenkomsten
Lezen van opgegeven literatuur, opstellen van vragen en/of discussiepunten n.a.v de literatuur. Het maken van een korte schriftelijke opdracht.

Werkcollege

Toetsen
Presentatie
Weging40
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen
Weging60
Minimum cijfer-

Beoordeling
• kennis van theorievorming en beleid op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie.
• Inzicht in de effecten van het beleid. Kritische stellingname ten aanzien van theorie en beleid.
• vermogen tot analyseren van wetenschappelijke onderzoeksresultaten naar actieve en receptieve cultuurparticipatie
• vermogen psychologische en sociologische theorieën rond cultuurdeelname aan elkaar te relateren.
• vermogen tot analyseren van beleidsstukken en deze kritisch te beoordelen

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English