SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: ME2V15009
ME2V15009
Programmering van culturele instellingen
Cursus informatieRooster
CursuscodeME2V15009
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen;
Contactpersoondr. P. Lelieveldt
Telefoon+31 30 2538231
E-mailP.Lelieveldt@uu.nl
Docenten
Docent
dr. P. Lelieveldt
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P. Lelieveldt
Overige cursussen docent
Docent
drs. A.J.C. Minnaert
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2015 t/m 06-11-2015)
Aanvangsblok
1
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van de minor Kunst, beleid en maatschappij. Oude code TF2V14009.
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-08-2015 t/m 18-08-2015
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
  • Inzicht krijgen in de selectieprocessen die een rol spelen bij de totstandkoming van de programmering van culturele instellingen en festivals.
  • Inzicht krijgen in de theorievorming rondom deze artistieke selectieprocessen
  • Inzicht krijgen in de invloed van de artistieke, maatschappelijke en beleidsmatige contexten waarin deze selectieprocessen plaatsvinden.
  • Leren analyseren van programmeringsvraagstukken.
  • Oefening in het afnemen interviews en het gebruik daarvan als wetenschappelijke bron.
Inhoud
De cursus verkent de wijze waarop culturele instellingen hun aanbod programmeren. Je kunt hierbij denken aan instellingen als bioscopen, theaters en concertzalen, maar ook aan festivals, radiostations, orkesten, musea en galeries. De cursus vertrekt onder andere vanuit het door Pascal Gielen in zijn boek Kunst in netwerken ontwikkelde model over artistieke selectieprocessen en de diverse contexten waarbinnen de programmeur moet werken. Tevens komen enkele alternatieve perspectieven c.q. kritieken en actuele trends ter sprake die van invloed zijn op het programmeringsproces. Van invloed op de besluitvorming door de programmeur zijn zaken als de artistieke idealen, ontwikkelingen binnen de kunsten, het beschikbare budget, de belangstelling van het publiek, overheidsbeleid en dergelijke. Daarbij is aandacht voor zowel sectoroverstijgende als sectorspecifieke factoren.
Excursies naar culturele instellingen bieden de student daarnaast een directe kennismaking met de programmeurspraktijk.
In de cursus staan de disciplines muziek (werkgroep 1) en theater/film (werkgroep 2) centraal. Andere kunstdisicplines komen slechts zijdelings aan bod.
Ingangseisen
Je moet minimaal 45 punten van het bachelor programma hebben behaald
Voorkennis
Gedegen kennis ten aanzien van de kunstdiscipline: Muziek, film/tv of theater
Voorkennis kan worden opgedaan met
BA-programma's van Theater-, Film- en Televisiewetenschap / Muziekwetenschap
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Pascal Gielen, Kunst in netwerken, Lannoo Campus, 2008.
Kosten materiaal:30,00
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
In de hoorcolleges wordt algemene thematiek besproken.

Werkcollege

Algemeen
In de werkcolleges wordt een paar keer op excursie gegaan naar accommodaties in het land. Tijdens de andere werkgroepbijeenkomsten wordt sectorspecifiek de in het hoorcollege behandelde stof teruggekoppeld en verdieping aangebracht.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voor de hoor- en werkcolleges dient de voorgeschreven stof bestudeerd te zijn. De excursies dienen goed voorbereid te zijn; van tevoren worden vragen ingediend.

Bijdrage aan groepswerk
De eindnota is een groepsnota. Ieder groepslid dient daar een evenredige bijdrage aan te leveren. Dit geldt ook voor de presentatie van de nota in de werkgroep.

Toetsen
Nota
Weging40
Minimum cijfer-

Deadlines
De nota dient aan het eind van de cursus te worden ingeleverd

Opdracht(en)
Weging60
Minimum cijfer-

Beoordeling
De mate waarin de student een vergroot inzicht heeft verkregen in de verschillende aspecten die een rol spelen bij de programmering van een culturele accommodatie, als ook de vaardigheid en diepgang om daar vanuit het theoretisch discours op te reflecteren.

Deadlines
De opdrachten zijn tussentijdse opdrachten, dus die worden gedurende de cursus ingeleverd.

Aspecten van academische vorming
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English