SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KU2V14004
KU2V14004
Kunsttheorie in praktijk: De geschiedenis van de kunstfilosofie in en rond het atelier.
Cursus informatieRooster
CursuscodeKU2V14004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoonprof. dr. J.F.H.J. Stumpel
Telefoon+31 30 2536362
E-mailJ.F.H.J.Stumpel@uu.nl
Docenten
Docent
dr. G.J.P. Kieft
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. K.A. Ottenheym
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.F.H.J. Stumpel
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. J.F.H.J. Stumpel
Overige cursussen docent
Blok
3  (08-02-2016 t/m 15-04-2016)
Aanvangsblok
3
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van de minor Esthetica.
Cursusinschrijving geopendvanaf 18-01-2016 t/m 19-01-2016
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Kennismaking met, en begrijpen van geschiedenis van de kunsttheorie in relatie tot de historische kunstpraktijk. Het leren beoordelen van kunsttheorie in relatie tot de kunstpraktijk.
Inhoud
In cursus worden kunsttheorie en esthetica besproken vanuit een (kunst-)historisch perspectief. Met kunst worden hier dan bedoeld de beeldende kunsten (schilderkunst, sculptuur) en de architectuur (inclusief ornament en decoratie).
De cursus wordt georganiseerd rond sleutelteksten van filosofische, poëticale, kunstkritische en kunsttheoretische aard, gekoppeld aan, of gecontrasteerd met, voorbeelden uit de praktijk van de (historische) kunstproductie.  Vaak zal het gaan om teksten van kunstenaars of architecten, maar soms ook van geschriften of concepten van wetenschappers en filosofen, wanneer die voor de praktijk van kunstenaars aantoonbaar een leidraad zijn geweest, of receptie van kunstwerken direct hebben beïnvloed. Hierin sluit de cursus nauw aan bij de cursus  “Geschiedenis van de esthetica”, maar onderscheidt zich er tegelijkertijd van door het gekozen perspectief en de richtlijnen bij de keuze van materiaal.
 
Ingangseisen
Je moet minimaal 45 punten van het bachelor programma hebben behaald
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
De studenten bestuderen het materiaal, bepalen standpunten en fomuleren vragen voor de groespbijeenkomsten, bereiden zich voor op de toets, en schrijven een paper

Bijdrage aan groepswerk
Tijdens de bijeenkomsten tonen de studenten zich nieuwsgierig, en nemen aktief deel aan discussies over de fenomenen, kewesties en probelemen die worden behandeld en besproken.

Werkcollege

Toetsen
Opdracht
Weging65
Minimum cijfer-

Beoordeling
Begrip van filsofische en historiische kwesties die de geschiednis van de esthetica betreffen; verschillend (problematische) relaties tussen kunsttheorie en kunstpraktijk; kenneis van ontwikkeling kunsttheorie.

Deadlines
De dealines voor de verschillende onderdelen worden in het gedetailleerde cursusprogramma duidelijk gemaakt.

Toets
Weging35
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English