SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KU1V12002
KU1V12002
Visuele cultuur: een inleiding
Cursus informatieRooster
CursuscodeKU1V12002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. G.J.P. Kieft
Telefoon+31 30 2536269
E-mailG.J.P.Kieft@uu.nl
Docenten
Docent
dr. G.J.P. Kieft
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. G.J.P. Kieft
Overige cursussen docent
Blok
3  (08-02-2016 t/m 15-04-2016)
Aanvangsblok
3
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkingdeel uit van de minor Beeldcultuur en samenleving.
Cursusinschrijving geopendvanaf 18-01-2016 t/m 19-01-2016
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Aandacht voor de visuele cultuur.
Inhoud
Deze cursus behandelt de moderne functies van het beeld vanaf de 19e eeuw en de visuele werking van het beeld. Nieuwe reproductie- en druktechnieken (zoals fotografie en autotypie) maakten zeer diverse toepassingen mogelijk, die leidden tot het grote en centrale belang van het beeld in de moderne maatschappij. Deze cursus geeft een overzicht van deze ontwikkelingen. Daarnaast worden theoretische inzichten gepresenteerd over de psychologie van het beeld, over waarneming en perspectief, beeldconstructie en cognitieve vaardigheid, empathie en beeldtaal.
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Reader
-
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
volgen van hoorcolleges; bestuderen van de literatuur; kritische aandacht.

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestuderen van de literatuur.

Werkcollege

Toetsen
Paper
Weging20
Minimum cijfer5,5

Paper 2
Weging20
Minimum cijfer5,5

Schriftelijke toets
Weging60
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Kennis en begrip van de stof; aandacht voor de opdrachten.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English