SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KI3V14003
KI3V14003
Kennis en Wetenschap I voor KI
Cursus informatieRooster
CursuscodeKI3V14003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. J.H. van Lith
Telefoon+31 30 2531273
E-mailj.h.vanlith@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J.H. van Lith
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. mr. H. Prakken
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2015 t/m 06-11-2015)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-08-2015 t/m 18-08-2015
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Aan het eind van deze cursus zijn studenten vertrouwd met de belangrijkste posities ten aanzien van de aard, status en ontwikkeling van (wetenschappelijke) kennis.
Inhoud
De cursus biedt een inleiding in de kennisleer en de wetenschapsfilosofie van begin twintigste eeuw tot nu. We beginnen met de wetenschapsopvatting van de Wiener Kreis. Vervolgens bestuderen we een aantal traditionele problemen: het skepticisme (is kennis überhaupt mogelijk?), het inductieprobleem (is er een rechtvaardiging voor inductieve redeneringen?), en het Gettierprobleem (wat is kennis eigenlijk? Gerechtvaardigd waar geloof?). Daarna gaan we uitvoerig in op verschillende reacties op deze problemen, en leggen we het verband met logische modellen van redeneren en rationaliteit. We eindigen met hedendaagse opvattingen over de verhouding tussen wetenschap en filosofie.
Ingangseisen
Voorkennis
Inleiding logica
Voorkennis kan worden opgedaan met
Inleiding logica (CKW0010 of KI1V12006)
Verplicht materiaal
Boek
Richard Feldman, "Epistemology", Prentice Hall, 2003.James Ladyman, "Understanding Philosophy of Science", Routledge, 2002.
Reader
Reader
Kosten materiaal
EUR 37,00
EUR 25,00
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Algemeen
De hoorcolleges en één werkgroep per week vallen samen met die van de niveau-2 cursus Kennis en Wetenschap I (WY2V12041). Daarnaast is er een extra werkgroep, waarin de verbanden worden gelegd tussen kennisleer, en logische modellen van redeneren.

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestuderen van opgegeven literatuur. Maken van opdrachten.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve deelname aan de discussie tijdens de werkgroepen.

Werkgroep (Verplicht)

Toetsen
Opdracht
Weging30
Minimum cijfer-

Toets
Weging35
Minimum cijfer-

Toets 2
Weging35
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis en inzicht op het gebied van de kennisleer en de wetenschapsfilosofie.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English