SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOFP
INFOFP
Functioneel programmeren
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOFP
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. J. Hage
Telefoon+31 30 2533283
E-mailJ.Hage@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. J. Hage
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. Hage
Overige cursussen docent
Blok
1  (31-08-2015 t/m 06-11-2015)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerking
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-06-2015 t/m 28-06-2015
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 17-08-2015 t/m 18-08-2015
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Inhoud
In het vak imperatief programmeren hebben jullie kennis gemaakt met de taal Java. In die taal bestaat een programma uit opdrachten: doe dit, doe dat. In een functionele taal bestaat een programma uit functies zoals je die kent uit de wiskunde. Programma's schrijven in zo'n taal vergt een andere manier van denken en dat is precies waar we het in dit vak over gaan hebben. In concreto gaan we problemen oplossen met behulp van de functionele taal Haskell. Deze taal kent uitgebreide abstractiemogelijkheden waardoor programma's vaak bijzonder compact zijn. Over veel details, zoals berekeningsvolgorde en geheugenallocatie, hoef je je geen zorgen te maken. De nadruk ligt op wat en niet op hoe. Verder kent Haskell een uitgbreid typesysteem waarvan steeds meer elementen ook in andere talen worden opgenomen.
Recursie in functionele talen is de evenknie van lusconstructies (for, while) in Java. Het is de manier om programma's te schrijven die over een datastructuur wandelen of herhaalde berekeningen doen. Omdat functionele programma's geen variabelen kennen die van waarde kunnen veranderen tijdens de verwerking van het programma is het gemakkelijk redeneren over zulke programma's. We zullen laten zien hoe we op een systematische wijze programma's kunnen afleiden en transformeren, en hoe we eigenschappen kunnen bewijzen. Die eigenschappen kunnen we gebruiken om uitspraken te doen over de correctheid of om programma's te herschrijven. Als het programma recursieve functies bevat dan is tijdens bewijzen het begrip inductie nodig.

http://www.cs.uu.nl/education/vak/INFOFP
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Dictaat
Collegedictaat beschikbaar op de webpagina http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/fp
Software
UA10182 Haskell 2013
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer6

SluitenHelpPrint
Switch to English