SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE3V14055
GE3V14055
Het onderzoek van de Middeleeuwen
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE3V14055
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. R.M.J. Meens
Telefoon+31 30 2536465
E-mailR.M.J.Meens@uu.nl
Docenten
Docent
dr. R.M.J. Meens
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R.M.J. Meens
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.L. Meuwese
Overige cursussen docent
Blok
4  (25-04-2016 t/m 01-07-2016)
Aanvangsblok
4
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van de minor Middeleeuwen.
Cursusinschrijving geopendvanaf 04-04-2016 09:00 t/m 05-04-2016 23:59
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Studenten moeten aan het einde van de cursus in staat zijn:
•          een onderzoeksvraag te formuleren en deze binnen één van de behandelde onderzoekstradities te situeren
•          de voor de geformuleerde onderzoeksvraag te gebruiken bronnen te identificeren en gedetailleerd aan te geven hoe deze bronnen gebruikt kunnen worden voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag
•          kennis te hebben van de belangrijkste instrumentaria waarmee een mediëvist werkt
Inhoud
Deze vierde cursus van de minor Middeleeuwen beoogt studenten vertrouwd te maken met het onderzoek van de periode van de middeleeuwen door diverse disciplines. Hierbij maken ze kennis met verschillende onderzoekstradities en met verschillende soorten bronnen.  Daarnaast is er ook ruimte voor reflectie op het resultaat van het onderzoek en de verschillende soorten publiek die de mediëvist bedient.  Als eindproduct dienen de studenten een werkstuk in te leveren waarin een ze een onderzoeksvraag formuleren en deze inbedden in een onderzoekstraditie. Verder dienen ze  aan te geven op welke bronnen zij zich voor het beantwoorden van die vraag richten, waarom juist op deze bronnen, waar deze bronnen te vinden zijn en welke specifieke eigenschappen die bronnen hebben (bijvoorbeeld iets over de handschriften van een tekst of de iconografie van een afbeelding)    
Ingangseisen
Voorkennis
de eerste drie cursussen van de minor
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
In de eerste vier weken maken studenten intensief kennis met het onderzoek van de middeleeuwen zoals dat in Utrecht wordt verricht. Ze raken zodoende vertrouwd met een aantal onderzoekstradities en verschillende soorten bronnen. Daarna zetten ze zelf een onderzoek op.

Voorbereiding bijeenkomsten
Van studenten wordt verwacht dat ze zich op de werkcolleges voorbereiden door het lezen van door de docenten aangedragen literatuur en bronnen. Daarna schrijven ze twee papers ter voorbereiding op een eindpaper

Bijdrage aan groepswerk
Bij het werkcollege kan een groepsopdracht aan de orde zijn.

Toetsen
Paper
Weging100
Minimum cijfer7,5

Beoordeling
of de student in staat is een een onderzoeksvraag te formuleren en deze binnen één van de behandelde onderzoekstradities te situeren; de voor de geformuleerde onderzoeksvraag te gebruiken bronnen te identificeren en gedetailleerd aan te geven hoe deze bronnen gebruikt kunnen worden voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag; kennis van de belangrijkste instrumentaria waarmee een mediëvist werkt

Deadlines
wordt in de cursushandleiding bekend gemaakt

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English