SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE3V14050
GE3V14050
De wereld van de Middeleeuwen II: Hof en stad in de Lage Landen
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE3V14050
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. M.L. Meuwese
E-mailM.L.Meuwese1@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
dr. A.J. van den Hoven Van Genderen
Overige cursussen docent
Docent
M. Hurx
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. K. Kuegle
Overige cursussen docent
Docent
dr. K. Laveant
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.L. Meuwese
Overige cursussen docent
Blok
3  (08-02-2016 t/m 15-04-2016)
Aanvangsblok
3
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van de minor Middeleeuwen.
Cursusinschrijving geopendvanaf 18-01-2016 t/m 19-01-2016
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
  • Inzicht in en kennis van de belangrijkste kenmerken en ontwikkelingen op het gebied van sociale dynamiek, beeldende kunst, architectuur, geschiedenis en literatuur betreffende het hof en de stad in de Laatmiddeleeuwse Lage Landen.
  • Vertrouwd raken met onderzoekstradities van de participerende disciplines en een interdisciplinaire benadering.
  • Zelfstandig zoeken, analiseren en gebruiken van primaire materiële, tekstuele en muzikale bronnen en van relevante secundaire literatuur.
Inhoud
Over de cursus:
Deze derde cursus van de minor Middeleeuwen is interdisciplinair van opzet geeft een overzicht van en inzicht in de ontwikkeling en de onderlinge relatie van hof en stad, met als focus de Lage Landen in de late Middeleeuwen. Het eerste deel bestaat uit een globaal overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van hof en stad in de late Middeleeuwen door de eeuwen heen; het tweede deel concentreert zich op een specifieke casus, bijvoorbeeld Brugge. Aspecten die aan bod komen zijn verbanden en conflicten tussen hof en stad, architectuur en stadsontwikkeling, beeldende kunst en literatuur aan hoven / in steden, nieuwe genres in de beeldende kunst en de letterkunde, theater en muziek, de rol van opdrachtgevers, gilden en ambachten, de invloed van familie-, religieuze- en handelsnetwerken, en de veranderende status van kunstenaar en auteur. De colleges worden verzorgd door docenten van kunstgeschiedenis (Dr. Martine Meuwese, Dr. Merlijn Hurx), geschiedenis (Dr. Bram van den Hoven van Genderen), Nederlands (Dr. Dieuwke van der Poel), Frans (Dr. Katell Lavéant) en muziek (Prof.dr. Karl Kügle).
Ingangseisen
Je moet minimaal 45 punten voor categorie 1 (Bachelor Inleiding) hebben behaald
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Excursie

Hoor/werkcollege

Algemeen
3 hoorcolleges per week.

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestuderen van de opgegeven literatuur, voorbereiden van opdrachten en presentaties, actieve deelname tijdens de bijeenkomsten.

Toetsen
Actieve deelname
Weging10
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Paper
Weging40
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging50
Minimum cijfer-

Deadlines
Het schriftelijk tentamen vindt plaats in week 4; paper wordt ingeleverd in week 9

SluitenHelpPrint
Switch to English