SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE3V14047
GE3V14047
Materiele cultuur van de Middeleeuwen
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE3V14047
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. A.J. van den Hoven Van Genderen
Telefoon+31 30 2537860
E-mailA.J.vandenHovenVanGenderen@uu.nl
Docenten
Docent
dr. A.J. van den Hoven Van Genderen
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.J. van den Hoven Van Genderen
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.C. van Rhijn
Overige cursussen docent
Blok
4  (25-04-2016 t/m 01-07-2016)
Aanvangsblok
4
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van de minor Archeologie.
Cursusinschrijving geopendvanaf 04-04-2016 09:00 t/m 05-04-2016 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Het geven van inzicht in de wondere wereld van de middeleeuwse materiële cultuur, en de problematische verhouding tussen geschiedenis en archeologie.
Inhoud
Deze cursus maakt deel uit van de minor Archeologie. 

Over de cursus:
Deze serie colleges beoogt studenten via capita selecta kennis te laten maken met allerlei vormen van materiële cultuur in de periode ca.500-ca.1500. Centraal staat de vraag wat historici nu precies wel en niet kunnen met allerlei vormen van materiële cultuur, en hoe zulke bronnen zich verhouden tot de geschreven bronnen uit die tijd. We kunnen bepaalde voorwerpen wel 'Frankisch' noemen op stilistische gronden, bijvoorbeeld, maar wat als blijkt dat dit soort labels voor historici iets heel anders betekenen dan voor archeologen? Ondertussen kan het ook heel verhelderend werken voor historici om bijvoorbeeld een manuscript niet te beschouwen als een serie teksten, maar als een materieel object. En wat kan een historicus zoal te weten komen over steden en stedelijke cultuur door niet alleen naar schriftelijke bronnen te kijken, maar vooral naar de gebouwde omgeving zelf? Voor deze cursus staat een serie excursies op het programma en zullen gespecialiseerde sprekers uitgenodigd worden.
Ingangseisen
Je moet minimaal 45 punten voor categorie 1 (Bachelor Inleiding) hebben behaald
Voorkennis
Globale kennis van de Oude Geschiedenis en de Middeleeuwse Geschiedenis.
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Excursie

Hoor/werkcollege

Algemeen
In dit college wordt een aantal thema's uit de middeleeuwse materiële cultuur belicht, en wordt een en ander inzichtelijk gemaakt middels gastcolleges en excursies.

Voorbereiding bijeenkomsten
Grondige voorbereiding van de collegestof.

Werkcollege

Toetsen
Essay
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
Grondig inzicht in de cursusstof, zelfstandig denkvermogen en de capaciteit daar in woord en geschrift verslag van te doen.

Deadlines
wordt nader bekend gemaakt

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium - overig

Paper
Weging70
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English