SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE3V14046
GE3V14046
Romeinse archeologie in stad en provincie
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE3V14046
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. S.L.M. Stevens
Telefoon4729
E-mails.stevens@uu.nl
Docenten
Docent
dr. F. van den Eijnde
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.L.M. Stevens
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.L.M. Stevens
Overige cursussen docent
Blok
3  (08-02-2016 t/m 15-04-2016)
Aanvangsblok
3
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van de minor Archeologie. Plaatsingscommissie, inschrijven voor 12 november 16.00 uur
Cursusinschrijving geopendvanaf 18-01-2016 t/m 19-01-2016
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Inzicht bieden in de (geschiedenis van de) Romeinse archeologie. De studenten leren omgaan met klassieke objecten in diverse Nederlandse collecties. Verwerken van praktische en theoretische inzichten in een wetenschappelijk paper.
Inhoud
Let op! Voor de minorcursussen van de opleiding Geschiedenis is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Voor deze cursus is een plaatsingscommissie ingesteld, wat betekent dat je je alleen de eerste 4 dagen van de cursusinschrijving kunt inschrijven (maandag t/m donderdagmiddag 16.00 uur). Hoe dat werkt, lees je hier

Over de cursus:
In deze collegereeks zal worden gekeken naar de culturele invloeden vanuit het Middellandsezeegebied (behandeld in cursus 2) op de provinciaal-romeinse wereld in West-Europa in het algemeen en van Nederland in het bijzonder. Daarbij zal met name worden gekeken naar urbanisatieprocessen en de voortdurende aanpassingen van de lokale cultuur  ten gevolge van de incorporatie in het Romeinse politiek-militaire apparaat. Er worden excursies georganiseerd naar de oudheidkundige collecties in Amsterdam (Allard Piersonmuseum), Leiden (Rijksmuseum van Oudheden), Nijmegen (Het Valkhof) en Utrecht (Geldmuseum). Ook zullen enkele archeologische opgravingen in Nederland worden bezocht, zoals het romeinse castellum onder het Domplein in Utrecht. Daarnaast zullen de studenten d.m.v. een serie materiaalpractica in het Universiteitsmuseum kennismaken met objecten uit West-Europa. Deze cursus vormt de essentiële brug tussen de materiële cultuur van de klassieke, mediterrane wereld en de middeleeuwse archeologie.
Ingangseisen
Je moet minimaal 45 punten voor categorie 1 (Bachelor Inleiding) hebben behaald
Voorkennis
Globale kennis van de Oude Geschiedenis en de Middeleeuwse Geschiedenis.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Excursie

Hoorcollege

Algemeen
Leerlijn 1: Theorie
Doel: kennismaken met technische, theoretische en cultuurhistorische aspecten van de archeologie
• Hoor/werkcollege
• Bestudering van vakliteratuur

Leerlijn 2: Veld
Doel: bestuderen van archeologische collecties

Leerlijn 3: Praktische toepassing
Doel: Schrijven van een wetenschappelijk paper.

Voorbereiding bijeenkomsten
Grondige voorbereiding van de collegestof, uitvoeren van praktische opdracht en prepareren van een referaat

Toetsen
Opdracht
Weging40
Minimum cijfer-

Referaat
Weging20
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Grondig inzicht in de cursusstof, zelfstandig denkvermogen en de capaciteit daar in woord en geschrift verslag van te doen.

Deadlines
Wordt nader bekend gemaakt

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English