SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE2V14020
GE2V14020
Public history en herinneren in de digitale wereld
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE2V14020
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. H. Henrichs
Telefoon+31 30 2536047
E-mailH.Henrichs@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. H. Henrichs
Overige cursussen docent
Docent
dr. H. Henrichs
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2015 t/m 06-11-2015)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
C: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-08-2015 t/m 18-08-2015
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Studenten kunnen zich oriënteren op het gebied van public history en memory studies. Zij hebben een overzicht van de verschillende manieren waarop publiek, historische en erfgoed-instellingen en de wetenschappelijke wereld zich gezamenlijk richten op de bestudering van het verleden.
Inhoud
Let op! Voor de minorcursussen van de opleiding Geschiedenis is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Voor deze cursus is een plaatsingscommissie ingesteld, wat betekent dat je je alleen de eerste 4 dagen van de cursusinschrijving kunt inschrijven (maandag t/m donderdagmiddag 16.00 uur). Hoe dat werkt, lees je hier

De cursus biedt een eerste kennismaking met public history en  studies op het gebied van herinneren. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan de invloed die digitale media hebben uitgeoefend, met name de toegenomen participatie van het 'leken'publiek aan geschiedenis.
Ingangseisen
Je moet minimaal 45 punten van het bachelor programma hebben behaald
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Opdracht(en) 1
Weging20
Minimum cijfer-

Beoordeling
Studenten zijn in staat academische begrippen en theorieën te hanteren op het gebied van public history, memory en digitale media; ze zijn in staat met behulp van deze begrippen en theorieën een referaat te houden en onderzoek te doen (hetgeen blijkt uit een eindwerkstuk).
Studenten nemen actief deel aan discussies en presentaties.

Deadlines
Deadlines worden in cursushandleiding bekendgemaakt

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context

Opdracht(en) 2
Weging15
Minimum cijfer-

Paper
Weging50
Minimum cijfer-

Referaat
Weging15
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English