SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE2V14018
GE2V14018
Introductie in de Klassieke Archeologie
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE2V14018
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. F. van den Eijnde
E-mailF.vandenEijnde@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. F. van den Eijnde
Overige cursussen docent
Docent
dr. F. van den Eijnde
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
2  (09-11-2015 t/m 29-01-2016)
Aanvangsblok
2
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkingonderdeel van de minor Antieke Cultuur en van Archeologie.PLAATSINGSCOMMISSIE, INSCHRIJVEN VOOR 11 JUNI 16 UUR
Cursusinschrijving geopendvanaf 26-10-2015 t/m 27-10-2015
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Inzicht bieden in de (geschiedenis van de) klassieke archeologie. De studenten leren omgaan met klassieke objecten in diverse Nederlandse collecties.
Inhoud
Let op! Voor de minorcursussen van de opleiding Geschiedenis is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Voor deze cursus is een plaatsingscommissie ingesteld, wat betekent dat je je alleen de eerste 4 dagen van de cursusinschrijving kunt inschrijven (maandag t/m donderdagmiddag 16.00 uur). Hoe dat werkt, lees je hier

In deze cursus worden de grondslagen van de Klassieke Archeologie behandeld in beeld en techniek. Van de stenen kolossen uit de Bronstijd, via de Acropolis in Athene tot het Pantheon in Rome zullen de hoogtepunten uit de museale oudheid collecties aan de orde komen, alsmede de grote cultuurhistorische veranderingen in de beeldtaal en op het gebied van de architectuur. Een belangrijk thema van de cursus is bestudering van het object in zijn historische context. Er worden excursies georganiseerd naar de oudheidkundige collecties in Amsterdam (Allard Piersonmuseum), Leiden (Rijksmuseum van Oudheden) en Utrecht (Geldmuseum). Daarnaast zullen de studenten d.m.v. een serie materiaalpractica in het Universiteitsmuseum kennismaken met objecten uit het oosten van het Middellandse zeegebied.
Ingangseisen
Je moet minimaal 45 punten van het bachelor programma hebben behaald
Voorkennis
Globale kennis van de Oude Geschiedenis en de Middeleeuwse Geschiedenis.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Excursie

Algemeen
Leerlijn 1: Theorie
Doel: kennismaken met technische, theoretische en cultuurhistorische aspecten van de archeologie
• Hoor/werkcollege
• Bestudering van vakliteratuur

Leerlijn 2: Veld
Doel: bestuderen van archeologische collecties

Leerlijn 3: Praktische toepassing
Doel: Uitvoering praktische opdracht
• Objectbestudering in het universiteitsmuseum

Voorbereiding bijeenkomsten
Grondige voorbereiding van de collegestof, uitvoeren van praktische opdrachten en prepareren van een referaat

Hoor/werkcollege

Hoorcollege

Toetsen
Opdracht
Weging30
Minimum cijfer-

Deadlines
wordt nader bekend gemaakt

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Referaat
Weging20
Minimum cijfer-

Deadlines
wordt nader bekend gemaakt

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Schriftelijk tentamen 1
Weging50
Minimum cijfer-

Deadlines
wordt nader bekend gemaakt

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English