SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE2V13012
GE2V13012
De stad van de eerste beschavingen tot heden
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE2V13012
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. L. Behrisch
E-mailL.Behrisch@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 4
Contactpersoon van de cursus
dr. L. Behrisch
Overige cursussen docent
Docent
dr. L. Behrisch
Overige cursussen docent
Docent
B. van Besouw, MSc
Overige cursussen docent
Docent
O.C. Gelderblom
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.B. Hung
Overige cursussen docent
Blok
4  (25-04-2016 t/m 01-07-2016)
Aanvangsblok
4
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
D: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkingingangseisen TCS/LAS: 30 ECTS op niveau 1, 2 cursussen met een historisch karakter en Basiscursus Historisch Onderzoek
Cursusinschrijving geopendvanaf 04-04-2016 09:00 t/m 05-04-2016 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na succesvolle afronding van de cursus kan de student de lange termijn ontwikkeling van steden vanaf de oudheid tot heden beschrijven en verklaren. Ook kan de student zelfstandig, op basis van een beperkte hoeveelheid secundaire literatuur een kort paper schrijven met een duidelijke vraagstelling, een heldere opbouw en een expliciet antwoord op de gestelde onderzoeksvraag.
Inhoud
Let op: Je hoeft geen groepsvoorkeur aan te geven. Je wordt door de opleiding in een werkgroep geplaatst

De ontwikkeling van steden is een van de meest fundmentele veranderingen in de geschiedenis van de mensheid en eentje met grote gevolgen voor de soicale, culturele, politieke en economische omstandigheden waarin mensen leven. De geschiedenis van de stad leidt daarom tot het stellen van belangrijke wetenschappelijke vragen: hoe ontstond de stad en waarom? Wat leert de geschiedenis van de stad ons over de organisatie van samenlevingen? Als thema's komen onder andere aan bod: de creatieve stad, de stad als smeltkroes van migranten, ruimtelijke ordening, de machtstrijd binnen en tussen steden, en de oorzaken van stedelijke groei en verval.
Ingangseisen
Voorkennis
De student is in staat zelfstandig literatuur te zoeken en de inhoud van bestudeerde boeken en artikelen kritisch te beoordelen. De student kan eenvoudige academischeteksten schrijven en van de juiste annotatie voorzien.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Inleiding geschiedenis, Oudheid, Moderne geschiedenis, Eigentijdse geschiedenis, Wereldgeschiedenis.
Verplicht materiaal
Literatuur
Wordt nader bekend gemaakt
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Wordt nader bekend gemaakt
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
In de cursus leren studenten zelfstandig literatuuronderzoek doen naar een wetenschappelijk relevant thema. In de hoorcolleges worden belangrijke vragen over de geschiedenis van steden geïntroduceerd. Deze vragen worden in de werkgroepen door literatuurstudie, groepsopdrachten en minicolleges verder uitgediept. In de werkgroepen wordt ook intensieve begeleiding bij het schrijven van het paper geboden.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten lezen voorafgaand aan de hoorcolleges de inleidende teksten behorend bij de colleges. Voor de werkgroepen bestuderen studenten meer specialistische literatuur en een selectie van relevante primaire bronnen. Ter voorbereiding van de werkgroepen en het schrijven van het paper maken studenten ook een aantal schriftelijke opdrachten.

Bijdrage aan groepswerk
De hoorcolleges zijn bedoeld om studenten uit te dagen na te denken over de wetenschappelijke vragen die over steden en verstedelijking gesteld kunnen worden. In de werkgroepen krijgt dit denkwerk handen en voeten door opdrachten waarmee wetenschappers beoordeeld wordt en studenten zelf met primaire en secundaire bronnen naar antwoorden op de gestelde vragen zoeken.

Toetsen
Opdracht
Weging40
Minimum cijfer-

Paper
Weging60
Minimum cijfer-

Deadlines
Om de bestudeerde stof te verwerken en het schrijven van het paper te sturen worden wekelijks opdrachten gemaakt.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English