SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CI3V14403
CI3V14403
Interculturele dialoog
Cursus informatieRooster
CursuscodeCI3V14403
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
ContactpersoonH.E. Messelink, MA
E-mailH.E.Messelink@uu.nl
Docenten
Docent
dr. T.C. van Charldorp
Overige cursussen docent
Docent
dr. A. El Aissati
Overige cursussen docent
Docent
H.E. Messelink, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
H.E. Messelink, MA
Overige cursussen docent
Blok
3  (08-02-2016 t/m 15-04-2016)
Aanvangsblok
3
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van het CIW verdiepingspakket Cultuur, Communicatie en Diversiteit
Cursusinschrijving geopendvanaf 18-01-2016 t/m 19-01-2016
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kan de student:
- relevante kenmerken noemen van mondelinge interculturele / meertalige communicatie.
- deze kennis toepassen door in transcripten structuren aan te wijzen die de wederzijdse begrijpelijkheid in meertalige contexten bepalen.
- op basis van literatuur en analyses voorstellen hoe onderlinge begrijpelijkheid verbeterd kan worden.
- zelf een onderzoek opzetten naar interculturele communcatie (dataverzameling, transcriptie, analyse, rapportage en advies).
Inhoud
In de derde cursus van het verdiepingspakket Cultuur, Communicatie en Diversiteit gaat de aandacht uit naar het microniveau van interactie en de representatie van de communicatieve boodschap. We concentreren ons op face to face communicatie, en kijken naar de succesfactoren van meertalige / interculturele overleg.
De studenten maken in deze cursus nader kennis met de interactie-analyse, met bijzonder aandacht voor meertalige en interculturele interacties. Er is ook aandacht voor multimediale aspecten, zoals het gebruik van skype-gesprekken. De context van de communicatie wordt gevormd door migratie en mobiliteit. Hoe werken deze processen door in de taal en communicatie op de werkvloer in internationale of supranationale organisaties en instituties of in transnationale communicatie in bijvoorbeeld grenszones. Wat betreft methodische vaardigheden komen aan de orde: transcriberen, observaties, gespreksanalyse en corpusanalyse. Op basis van de gespreksanalyses kijken we ten slotte of we suggesties voor verbetering van de interculturele communicatie in de verschillende settings kunnen formuleren.Zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden van analyse worden geoefend. Studenten leren ook een gevoeligheid te ontwikkelen voor ethische kwestie aangaande interculturele en meertalige communicatie.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
Voorkennis kan worden opgedaan met
Voor CIW-studenten: drie van de vier cursussen uit het tweede basispakket van CIW, plus minstens één andere cursus uit verdiepingspakket Cultuur, Communicatie en Diversiteit.
Voor studenten Talen drie van de vier cursussen uit het geoormerkte ICC pakket van die taal plus de AC3 cursus mMethoden van ICC onderzoek. Voor studenten Nederlands drie van de vier cursussen uit het verdiepingspakket 'Nederlandse taal, literatuur & maatschappij' plus de AC3 cursus mMethoden van ICC onderzoek.
Bronnen van zelfstudie
Agar, M. (1994) Language Shock, Understanding the Culture of
Conversation. New York: HarperCollins.
Scollon, R./ Scollon, S. / Jone, R.H. (2012) Intercultural Communication: A Discourse Approach. Wiley
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Bührig, K. / Thije, J.D. ten (2007) Beyond Misunderstanding. Linguistic analyses of intercultural communication. Benjamins UNESCO (2009) World Report 2: Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue . Paris: Unesco
Kosten materiaal:90,00
Boek
Intercultural Interaction: A Multidisciplinary Approach to Intercultural Communication. Helen Spencer-Oatey, Peter Franklin. ISBN 9781403986306
Kosten materiaal:30,00
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Hoorcollege: kennismaking met theorieën over interactieanalyse van interculturele en meertalige communicatie; delen van de cursus worden verbonden.

Werkcollege: leren lezen van onderzoeksliteratuur, leren transscriberen, analyseren en rapporteren.


Voorbereiding bijeenkomsten
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich degelijk voorbereiden op de bijeenkomsten, d.w.z. literatuur bestuderen en opdrachten voorbereiden. Over de aard van de voorbereiding worden nadere afspraken gemaakt.

Bijdrage aan groepswerk
Van deelnemers wordt een proportionele bijdrage aan het groepswerk verwacht. Bovendien dienen deelnemers zich binnen de groepen professioneel op te stellen (afspraken maken over samenwerking, elkaar aanspreken op afspraken, etc.).

Toetsen
Opdracht
Weging10
Minimum cijfer-

Paper
Weging40
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis van de behandelde literatuur, toepassing in concrete casuïstiek

Deadlines
Zie toelichting in de cursushandleiding.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English