SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BETA-B2OOP
BETA-B2OOP
Oriëntatie op de Onderwijspraktijk
Cursus informatieRooster
CursuscodeBETA-B2OOP
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondrs. A.H. Mooldijk
Telefoon+31 30 2531181
E-mailA.H.Mooldijk@uu.nl
Docenten
Docent
drs. F.A.N. Kranenburg
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. A.H. Mooldijk
Overige cursussen docent
Docent
drs. A.H. Mooldijk
Overige cursussen docent
Blok
3  (02-02-2015 t/m 17-04-2015)
Aanvangsblok
3
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-11-2014 t/m 08-02-2015
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na het afronden van deze cursus kan de student:
  • een leeractiviteit ontwerpen, uitvoeren en hierop reflecteren;
  • een onderwijsactiviteit analyseren en evalueren op onderwijskundige kwaliteit;
  • een realistisch beeld schetsen van het leraarsberoep;
  • beoordelen in hoeverre het behalen van een onderwijsbevoegdheidheid voor hem/haar een aantrekkelijke optie is.
Inhoud
Deze cursus biedt een eerste oriëntatie op de beroepspraktijk van een leraar in het voortgezet onderwijs en de kennis en vaardigheden die je daar voor nodig hebt. Je traint een aantal vaardigheden met medestudenten in je cursusgroep, je bestudeert literatuur, je ontwerpt een onderwijsactiviteit, en je loopt een korte stage in het voortgezet onderwijs waarbij je deel onderwijs observeert en uiteindelijk een (deel van) een les uitvoert.

LET OP: Je moet je uiterlijk 10 december aanmelden! Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding, waarbij wordt gestreefd naar een evenredige verdeling over de verschillende (school)vakken.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Nederlandse VO school
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindtoets
Weging100
Minimum cijfer6

Beoordeling
Tentamen over de aangereikte theorie in de vorm van open vragen en mogelijk een casus. (50%)
Een onderbouwd lesplan voor een leeractiviteit, uitgevoerd, geƫvalueerd door leerlingen en stagebegeleider en met een eigen reflectie. (50%)
Daarnaast zorgen feedback van stagebegeleider en leerlingen voor een eerste beeld van de mogelijkheden van de student als docent.

SluitenHelpPrint
Switch to English