SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BETA-B2BBB
BETA-B2BBB
Bèta in Bedrijf en Beleid
Cursus informatieRooster
CursuscodeBETA-B2BBB
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
ContactpersoonC. Kruijne, MSc
Telefoon0622466179
E-mailL.C.Kruijne@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
C. Kruijne, MSc
Overige cursussen docent
Blok
3  (02-02-2015 t/m 17-04-2015)
Aanvangsblok
3
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-11-2014 t/m 08-02-2015
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Algemene doel van de cursus is een oriëntatie op werkzaamheden in de praktijk door interactie met experts, werk aan maatschappelijke cases en ontwikkeling van interpersoonlijke vaardigheden. Het perspectief van bedrijf verkent trans disciplinaire innovatie met stakeholders en het perspectief van beleid gaat in op analyse en beïnvloeding van beleid.
Leerdoelen
Aan het einde van de cursus heeft student kennis van en ervaring met:
 
·         de rol van de wetenschapper als werknemer in bedrijf en beleid
·         trans disciplinair, projectmatig samenwerken voor product/dienstinnovatie
·         onderzoek naar, evaluatie en beïnvloeding van beleid middels schriftelijke argumentatie
·         ontwikkeling van eigen professionele, interpersoonlijke vaardigeden, zoals communiceren, feedback geven, evalueren en presenteren
Inhoud
De natuurwetenschappen vormen de basis voor technologische innovatie. Beleidsmakers en bedrijven stimuleren onderzoek om oplossingen te creëren voor sociale uitdagingen en om economische groei te stimuleren. Deze cursus geeft een eerste inzicht in het valoriseren van wetenschappelijke kennis in bedrijf en beleid voor studenten die zich willen oriënteren op een carrière buiten de academische wereld. De consulting in, je eigen bedrijf starten of bij de overheid werken? Je oriëntatie begint met deze cursus.
Inhoud cursus
De cursus richt zich op het ontwikkelen van trans disciplinaire vaardigheden om complexe uitdagingen te onderzoeken en interventies te ontwerpen in de vorm van beleid of bedrijfsconcepten.
Trans disciplinaire duurzame innovatie
Vanuit het perspectief van bedrijf werken studenten in groepen middels een duurzame innovatie methode, biomimicry, aan het creëren van kennis en product-/dienstconcepten voor maatschappelijke of bedrijfsproblemen.
Beleid analyseren en beïnvloeden
Vanuit het perspectief van beleid onderzoeken, evalueren en beïnvloeden studenten beleid door individuele schrijfopdrachten.
Inspanningsverplichting
Er wordt van studenten verwacht minimaal 80% van alle bijeenkomsten goed voorbereid aanwezig te zijn.
Deelname aan alle toetsingsonderdelen en peer feedback en evaluaties zijn vereist om deel te mogen nemen aan de herkansing.
Dit is een intensieve cursus waar de gemiddelde student 20 uur per week voor nodig heeft voor o.a. bijeenkomsten, groepswerk en zelfstudie. Het wordt afgeraden om bij deelname aan deze cursus meer dan twee cursussen in dezelfde periode te volgen.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Deze cursus is toegankelijk voor alle studenten van de faculteit Betawetenschappen.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Diverse
Volgt nog
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Eens per week komen we bij elkaar (’hoorcolleges’) om kennis te maken met iemand uit de bedrijf- of beleidspraktijk en met hen in discussie te gaan. Doel is om tijdens de cursus een bezoek te brengen aan een bedrijf dat voorop loopt in technische innovatie.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten bestuderen materiaal en kijken presentaties vooraf aan bijeenkomsten en bereiden zich voor om het meeste te halen uit de interactie met experts en elkaar.

Werkcollege

Algemeen
De cursus wordt aangeboden als een combinatie van interactieve colleges met experts en workshops waarin studenten in teams samenwerken aan projecten en elkaar peer feedback en evaluaties geven.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten zullen oefenen met het elkaar geven van professionele feedback en evaluaties om zo elkaar te helpen resultaten te verbeteren.

Bijdrage aan groepswerk
We werken in de cursus als in een virtuele denk tank/concept lab (‘werkcolleges’). Studenten werken in multi disciplinaire teams aan complexe cases. Eens per week werken alle groepen samen in dezelfde ruimte om gezamenlijke uitdagingen aan te gaan, onderling kennis uit te wisselen en resultaten te delen.

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer6

Beoordeling
Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van de drie elementen: bedrijfsgroepsopdracht (40%), individuele beleidsschrijfopdrachten (30%) en individueel tentamen (30%). Om voor de cursus te slagen dient elk van deze drie onderdelen met minimaal een 5 afgerond te zijn en het gewogen gemiddelde 5,5 of hoger te zijn.

SluitenHelpPrint
Switch to English