SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TF3V14025
TF3V14025
Televisiegeschiedenis online
Cursus informatie
CursuscodeTF3V14025
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
  • kennis van theorie├źn en discussies op het gebied van online televisiegeschiedschrijving;
  • onderzoeksvaardigheden mbt selectie en gebruik van audiovisuele en tekstuele bronnen voor onderzoek van televisiearchiefmateriaal en mbt tekstuele en contextuele bronnenanalyse; reflectie op het resultaat;
  • professionele vaardigheden om een wetenschappelijk onderbouwde bijdrage te leveren aan de contextualisering van Europees televisiearchiefmateriaal met behulp van online tools
 
Inhoud
De digitalisering van televisiearchief materiaal maakt televisiegeschiedenis op een nieuwe manier toegankelijk, zowel nationaal (Beeld en Geluid) als internationaal, onder meer via portals met televisiearchiefmateriaal uit Europese landen (www.euscreen.eu). De toegankelijkheid en beschikbaarheid van digitaal televisie erfgoed biedt nieuwe mogelijkheden voor televisiehistorisch onderzoek en voor reflectie op de status van televisiegeschiedenis als online fenomeen.
Deze cursus onderzoekt de mogelijkheden en uitdagingen die digitaal beschikbaar televisiemateriaal biedt voor de ontwikkeling van televisiegeschiedschrijving en voor de ontwikkeling van inzichten over de ontwikkeling van televisiecultuur, met name in een Europese context.
De cursus kiest een cultuurhistorisch perspectief; studenten selecteren en bestuderen aan de hand van historische onderwerpen uit de televisiegeschiedenis relevant archiefmateriaal en reflecteren daarop theoretisch. Studenten doen daartoe zelf archiefonderzoek; het archiefonderzoek wordt gedocumenteerd en op basis daarvan wordt een bijdrage geschreven voor bij voorkeur digitale publicatie. Studenten leveren zo een actieve bijdrage aan de televisiehistoriografie en onderzoeken tegelijkertijd mogelijke vormen van online publicatie van onderzoeksresultaten.. De cursus gaat een langdurige relatie aan met de Europese televisieportal EUscreen.
SluitenHelpPrint
Switch to English