SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TF3V14025
TF3V14025
Televisiegeschiedenis online
Cursus informatieRooster
CursuscodeTF3V14025
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen;
Contactpersoondr. J. van Gorp
E-mailj.vangorp@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. J. van Gorp
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. van Gorp
Overige cursussen docent
Docent
dr. A. Meuzelaar
Overige cursussen docent
Docent
dr. W. Sanders
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2015 t/m 27-06-2015)
Aanvangsblok
4
TimeslotBC: BC
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van het verdiepingspakket Televisie- en mediacultuur.
Cursusinschrijving geopendvanaf 07-04-2015 t/m 08-04-2015
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
  • kennis van theorieën en discussies op het gebied van online televisiegeschiedschrijving;
  • onderzoeksvaardigheden mbt selectie en gebruik van audiovisuele en tekstuele bronnen voor onderzoek van televisiearchiefmateriaal en mbt tekstuele en contextuele bronnenanalyse; reflectie op het resultaat;
  • professionele vaardigheden om een wetenschappelijk onderbouwde bijdrage te leveren aan de contextualisering van Europees televisiearchiefmateriaal met behulp van online tools
 
Inhoud
De digitalisering van televisiearchief materiaal maakt televisiegeschiedenis op een nieuwe manier toegankelijk, zowel nationaal (Beeld en Geluid) als internationaal, onder meer via portals met televisiearchiefmateriaal uit Europese landen (www.euscreen.eu). De toegankelijkheid en beschikbaarheid van digitaal televisie erfgoed biedt nieuwe mogelijkheden voor televisiehistorisch onderzoek en voor reflectie op de status van televisiegeschiedenis als online fenomeen.
Deze cursus onderzoekt de mogelijkheden en uitdagingen die digitaal beschikbaar televisiemateriaal biedt voor de ontwikkeling van televisiegeschiedschrijving en voor de ontwikkeling van inzichten over de ontwikkeling van televisiecultuur, met name in een Europese context.
De cursus kiest een cultuurhistorisch perspectief; studenten selecteren en bestuderen aan de hand van historische onderwerpen uit de televisiegeschiedenis relevant archiefmateriaal en reflecteren daarop theoretisch. Studenten doen daartoe zelf archiefonderzoek; het archiefonderzoek wordt gedocumenteerd en op basis daarvan wordt een bijdrage geschreven voor bij voorkeur digitale publicatie. Studenten leveren zo een actieve bijdrage aan de televisiehistoriografie en onderzoeken tegelijkertijd mogelijke vormen van online publicatie van onderzoeksresultaten.. De cursus gaat een langdurige relatie aan met de Europese televisieportal EUscreen.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Hoorcolleges: kennismaking met inzicht in mogelijkheden van digitale televisie databases en met discussies op het gebied van online televisiegeschiedschrijving; delen van de cursus worden verbonden.

Werkcollege: leren lezen van onderzoeksliteratuur, leren analyseren en rapporteren


Voorbereiding bijeenkomsten
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich degelijk voorbereiden op de bijeenkomsten, dwz literatuur bestuderen en opdrachten voorbereiden. Over de aard van de voorbereiding worden nadere afspraken gemaakt.

Bijdrage aan groepswerk
Van deelnemers wordt een proportionele bijdrage aan het groepswerk verwacht. Bovendien dienen deelnemers zich binnen de groepen professioneel op te stellen (afspraken maken over samenwerking, elkaar aanspreken op afspraken, etc.).

Toetsen
Toets 1
Weging60
Minimum cijfer-

Toets 2
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Het vermogen om een wetenschappelijke debat te analyseren; het vermogen om relevante online presentatievormen te identificeren en vergelijkend te analyseren in relatie tot het debat

Het vermogen om aan de hand van een onderzoeksvraag beeld en geluid te selecteren, dat te analysere3bn en daarvoor een presentatievorm te vinden als bijdrage aan de EUscreen portal.

Deadlines
Zie toelichting in de cursushandleiding.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English