SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TF3V14017
TF3V14017
Computergames in context
Cursus informatieRooster
CursuscodeTF3V14017
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen;
Contactpersoondr. M.A.J. Glas
E-mailr.glas@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. M.A.J. Glas
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.A.J. Glas
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2014 t/m 08-11-2014)
Aanvangsblok
1
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van het verdiepingspakket Nieuwe media en digitale cultuur.
Cursusinschrijving geopendvanaf 18-08-2014 t/m 19-08-2014
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
- Computergames en game cultuur te kunnen begrijpen en beschrijven vanuit diverse invalshoeken die academici binnen game studies hanteren.
- Theoretische perspectieven van waaruit computergames bestudeerd worden te kunnen analyseren, kritisch te beoordelen en op creatieve wijze aan te vullen.
- Kennis maken met onderzoeksmethoden en methodologische discussies binnen game studies, en deze zelf te kunne inzetten.
- Mediageletterheid creëren op het gebied van computergames ("ludoliteracy").
Inhoud
In deze cursus worden computergames vanuit de volgende contexten getheoretiseerd en geanalyseerd:
- Een academische context. Wat voor vakgebied is “game studies” en hoe is ze ontstaan? Via een overzicht van vormende debatten binnen game studies wordt duidelijk waarom het bestuderen van computergames zowel qua theorievorming als methoden uitdagingen biedt. De vraag is wat computergames nu precies zijn en hoe we ze het beste kunnen bestuderen.  
- Een mediahistorische context. De geschiedenis van computergames wordt behandeld en gesitueerd binnen algemene ontwikkelingen op het gebied van (nieuwe) media in de afgelopen decennia. Tevens is er aandacht voor een politiek-economisch perspectief: hoe functioneert de game industrie?
- Een mediavergelijkende context. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen games en oudere media als we het bijvoorbeeld hebben over de verhalende en/of cinematografische ambities van games? Op welke wijze vraagt de interactieve aard van games om aanpassingen van een klassieke mediawetenschappelijke benadering. Ook de notie van genre komt in deze context hier voorbij. 
- Een cultuurwetenschappelijke context. Hier problematiseren we computergames als culturele fenomenen vanuit perspectieven zoals politieke ideologie, gender en etniciteit, en participatiecultuur. Hoeveel ruimte bieden games tot een andere lezing of manier van spelen?
Ingangseisen
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
In de hoorcollegereeks wordt een breed theoretisch kader geschetst van waaruit computergames en aanverwante game cultuur kunnen worden begrepen en geanalyseerd. In de werkgroepen zijn studenten zowel individueel als in groepsverband actief met het behandelen van de literatuur, het uitvoeren en presenteren van onderzoek, en het schrijven van de eindpaper. Ook is er nadrukkelijke aandacht voor het vergroten van repertoirekennis van studenten. Aanwezigheid bij de hoor- en werkcolleges is verplicht.

Voorbereiding bijeenkomsten
Ter voorbereiding op de hoor- en werkcolleges bestudeert de student de opgegeven literatuur en maakt hij/zij verschillende opdrachten. De student wordt tevens geacht zijn/haar repertoirekennis te vergroten.

Bijdrage aan groepswerk
Kritisch luisteren, het maken van aantekeningen, het stellen van vragen, samenwerken aan groepsopdrachten, discussiëren, debateren, presenteren, en deelname aan peer review sessies.

Toetsen
Opdracht
Weging10
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Opdracht(en) 1
Weging30
Minimum cijfer-

Paper
Weging60
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English