SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOB1GP
INFOB1GP
Gameprogrammeren
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOB1GP
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. ir. J. Egges
Telefoon253 7588
E-mailj.egges@uu.nl
Docenten
Docent
dr. ir. J. Egges
Overige cursussen docent
Blok
1  (01-09-2014 t/m 07-11-2014)
Aanvangsblok
1
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2014 t/m 07-09-2014
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
De student kent de taalconstructies en het gangbare idioom van de imperatieve en objectgeoriënteerde programmeerparadigma's, en is in staat om daarmee een 2D game-omgeving met sprites te bouwen.
Inhoud
In dit vak leer je games programmeren in de programmeertaal C#, waarin opdrachten gebundeld worden in zogeheten methoden, die een object bewerken. Het is daarmee tevens een inleiding in objectgeorienteerd programmeren. C# is een moderne programmeertaal, die ook wordt gebruikt in game engines zoals Unity3D, en switchen naar C++, nog steeds een belangrijke taal in de game industrie, is relatief eenvoudig. We bekijken hoe je het geheugen verandert, en hoe je keuze en herhaling programmeert. Je beschrijft zelf nieuwe soorten objecten met daarbij behorende methoden, maar maakt ook kennis met de bij C# horende standaard-methoden. Je leert ook de game loop kennen, wat de basis van elke game is. Alhoewel je met C# en de bijbehorende game engine die we gebruiken volledige 3D games kunt ontwikkelen, richten we ons in het college op het ontwikkelen van 2D games. We zullen een aantal verschillende voorbeeldgames ontwikkelen tijdens het vak, waaronder een schietspel en een puzzelspel. Aan het eind van het vak wordt een volledig platformspel ontwikkeld met graphics, geluid, en animatie.

In de gemeenschappelijke basis van gameprogrammeren en het zustervak imperatief programmeren komen aan de orde:
 • de structurering van een OO-programma (klassen, methoden, objecten, (her)definitie)
 • de belangrijkste opdrachtvormen (toekenning, if, while, for, evt. switch en try)
 • de belangrijkste expressievormen (constante, variabele, aanroep, operatoren, new, arrays)
 • enkele programma-frameworks (event-driven, main met console-I/O)
 • elementaire design patterns (zoeken van minimum, opbouwen van resultaat, turven, enz.)
 • deelementaire datatypen (int, double, boolean, char, string, arrays)
 • een aantal belangrijke libraries (basis-utilities, graphics, opbouw userinterfaces)
 • de omgang met de ontwikkelomgeving
In Gameprogrammeren wordt daarnaast nader ingegaan op:
 • de typisiche opzet van een 2D game
 • het gebruik van de XNA library
 • achtergronden, geschiedenis en klassieken van gameprogrammeren
 • toepassingen, met name voor het maken van interactieve games
 
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
A. Egges, J.D. Fokker, and M.H. Overmars. Learning C# by Programming Games. ISBN 978-3642365799. Springer, Heidelberg (2013).
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Computerpracticum (Verplicht)

Hoorcollege (Verplicht)

Werkcollege (Verplicht)

Toetsen
tentamen
Weging100
Minimum cijfer6

SluitenHelpPrint
Switch to English