SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CI3V14102
CI3V14102
Digitale data-analyse: informatietheorie in de communicatiepraktijk
Cursus informatieRooster
CursuscodeCI3V14102
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. M.T. Schaefer
Telefoon+31 644620751
E-mailm.t.schaefer@uu.nl
Docenten
Docent
dr. M.T. Schaefer
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.T. Schaefer
Overige cursussen docent
Blok
2  (10-11-2014 t/m 31-01-2015)
Aanvangsblok
2
TimeslotD: D (WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag)
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van het CIW verdiepingspakket Digitale communicatie.
Cursusinschrijving geopendvanaf 27-10-2014 t/m 28-10-2014
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Inhoud
De media waarmee wij communiceren kenmerken zich doordat ze op de een of andere manier (talige, audiovisuele etc.) informatie verwerken, transporteren en/of opslaan. Maar wat is informatie eigenlijk precies, en hoe functioneert het in het geval van digitale media en de processen waarin digitale media een rol spelen? Wat is het verschil tussen informatie, data en algoritmes? Wat gebeurt er op het gebied van kennis, macht en controle als informatie steeds meer met behulp van software wordt verwerkt, gegenereerd en geordend? En, bovenal, hoe zijn al deze dataproducerende processen in kaart te brengen en te analyseren?
In deze tweede cursus uit het verdiepingspakket Digitale communicatie nemen we een meer overkoepelend perspectief op communicatie en informatie, en onderzoeken we de hedendaagse ontwikkelingen rond de invloed, validatie en analyse van big data door (bijvoorbeeld commerciële) organisaties. We doen dit door aan de hand van concrete opdrachten uit de praktijk kritische vragen te stellen over informatie- en interfacedesign en de macht van protocollen, en door de term ‘the Information Age’ in een historische context te plaatsen.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
Voorkennis
Basiskennis over het onderzoeksveld en theorieën van nieuwe media
Voorkennis kan worden opgedaan met
Ciw-Inleiding nieuwe media & digitale cultuur (CI2V13005) en Ciw-Digitale communicatie (CI2V14003)
Bronnen van zelfstudie
Lister, Martin et al. (2009). New media: A critical introduction. Londen: Routledge.
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
De hoorcolleges bieden een overzicht en theoretisch kader waarbinnen data-analyse bestudeerd kan worden, en staan vooral in het teken van kennisoverdracht. De werkcolleges bieden toelichting en verdieping op de onderwerpen die in de hoorcolleges worden besproken, en vragen van studenten om zowel individueel als in groepsverband actief te zijn met het behandelen van literatuur, en het uitvoeren en presenteren van onderzoek.

Voorbereiding bijeenkomsten
Ter voorbereiding op de hoor- en werkcolleges bestudeert de student de opgegeven literatuur en maakt hij/zij diverse opdrachten.

Bijdrage aan groepswerk
Kritisch luisteren, maken van aantekeningen, stellen van vragen, samenwerken aan groepsopdrachten, discussiëren, debatteren, presenteren, en deelnemen aan peer review sessies.

Toetsen
Opdracht(en) 1
Weging40
Minimum cijfer-

Opdracht(en) 2
Weging60
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
- de actieve deelname van de student in groepswerk (toets 1).
- de inhoudelijke kwaliteit van wekelijkse literatuurverslagen, kleine opdrachten en groepspresentaties, gericht op het vergroten van kennis van data-analysevaardigheden (toets 2).
- de mate waarin de student blijk geeft van kennis en empirisch-analytische inzet van relevante onderzoeksmethoden op het gebied van data-analyse (toets 3)

Deadlines
Deadlines worden in de cursushandleiding bekend gemaakt.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English