SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B2NEUR10
B-B2NEUR10
Neurobiologie
Cursus informatie
CursuscodeB-B2NEUR10
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. E. de Graaff
E-mailE.deGraaff@uu.nl
Docenten
Docent
dr. E. de Graaff
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E. de Graaff
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. C.C. Hoogenraad
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.J. Wierenga
Overige cursussen docent
Blok
BLOK4  (20-04-2015 t/m 24-07-2015)
Aanvangsblok
BLOK4
TimeslotAD: AD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 26-01-2015 t/m 22-02-2015
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen

 Leerdoelen
De cursus geeft je:
-  een overzicht van wat neurobiologie inhoudt,
-  een idee van de functionele structuur van het dierlijke en menselijke brein,
-  inzicht in de manier waarop informatie in het menselijke en dierlijke brein opgeslagen en verwerkt wordt,
-  een idee van wat er fout gaat in bepaalde hersenziektes,
- een glimp van de actuele stand van zaken en ontwikkelingen in het huidige neurobiologische onderzoek.
Inhoud
Ingangseisen
Basiskennis Neurobiologie uit of vergelijkbaar met jaar 1 van de bacheloropleiding Biologie.
Studiepad
Deze cursus vormt een onderdeel van de studiepaden Moleculaire Levenswetenschappen en van Gedragsbiologie. De cursus vormt een goede voorbereiding op de niveau 3 cursus ‘Moleculaire en cellulaire biologie’ en ‘Cognitie en gedrag’. Alleen of samen met de vervolgcursus is de cursus een goede basis voor de masterprogramma’s ‘Molecular and Cellular Life Sciences’ en ‘Environmental Biology’, de track Behavioural ecology en van het masterprogramma en van ‘Neuroscience and Cognition’. Vanwege grote overlap met de BMW-cursus Neurowetenschappen is het niet toegestaan om beide cursussen te volgen.

Vaardigheden
-  selecteren en verwerken van literatuur,
-  essay schrijven,
-  doorgronden van complexe systemen,
-  systematische benadering problemen.
Inhoud
De hersenen van hogere vertebraten zijn de meest complexe systemen die we kennen, en de pogingen om die te begrijpen worden wel gezien als de grootste uitdaging van de moderne wetenschap. Deze cursus heeft als doel je een basiskennis bij te brengen van de moderne neurowetenschappen in al zijn facetten. Deze basiskennis is onontbeerlijk voor fundamenteel onderzoek aan het brein, het bestuderen van gedrag van mensen en dieren en voor onderzoek naar ziektes van het zenuwstelsel. 
Tijdens de cursus gaan we in op de functionele en neuro-anatomische aspecten van de hersenen en de neurofysiologische basis van perceptie, cognitie en motorische sturing. We besteden aandacht aan algemene neurobiologische principes die zowel bij de mens als bij (andere) dieren terug zijn te vinden, maar gaan ook in op specifieke eigenschappen (en soms ziektes) van het menselijk brein. Veel van de structuren en processen zoals ionkanalen, actiepotentialen, neurotransmitters, synapsen, etc., komen in het gehele dierenrijk voor. Ze vormen de bouwstenen voor de veel complexere processen zoals cognitie en bewustzijn in hogere vertebraten. 
Aan de hand van het boek 'Neuroscience' van Purves (5de editie) bestuderen we de volgende hoofdthema's: 
-   basale fysiologie van elektrische signalen in neuronen,
-  communicatie tussen neuronen,
-  leren en geheugen,
-  ontwikkeling van het zenuwstelsel,
-  perceptuele systemen: zien, horen, ruiken,
-  motorsystemen: motor cortex, basale ganglia, cerebellum,
-  hogere cognitieve functies: taal, slaap, emoties, sexuele verschillen.
Werkvormen
Een groot deel van de stof van de cursus zal worden gepresenteerd in de vorm van hoorcolleges en zelfstudieopdrachten. Daarnaast is er een computerpracticum over elektrische signalen in zenuwcellen.
De studenten schrijven in groepjes van 5 (met begeleider) een essay (~3 pagina’s) over een zelf te kiezen neurobiologisch onderwerp. Dit essay wordt eerst beoordeeld door medestudenten van andere groepen (peer review) en daarna door de begeleider van elk groepje.
week 4/5: inventariseren van het onderwerp,
week 7/8: essay schrijven,
week 9:    peer review,
week 10:  verbeteren van het essay en eindbeoordeling begeleider.
Toetsing
Het eindcijfer van de cursus wordt berekend uit de deelcijfers die je krijgt voor: 
-  deeltentamen 1: 50%,
-  deeltentamen 2: 40%, 
-  essay: 10%,
Voor elk van de deeltentamens moet mininaal een 5,0 worden gehaald. 
Studiemateriaal
Purves D., et al.: Neuroscience, 5th edition, Sinnauer Associates Inc, 2011
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
  • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
    • Biologie
Verplicht materiaal
Boek
Purves D., et al.: Neuroscience, 5th edition, Sinnauer Associates Inc, 2011
Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English