SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TF2V12013
TF2V12013
Wetenschapsfilosofie voor media- en cultuurwetenschappen
Cursus informatieRooster
CursuscodeTF2V12013
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen;
Contactpersoondr. F. Hakemulder
Telefoon+31 30 2536109
E-mailF.Hakemulder@uu.nl
Docenten
Docent
dr. R. Dolphijn
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. F. Hakemulder
Overige cursussen docent
Docent
dr. F. Hakemulder
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (09-09-2013 t/m 09-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingCursus wordt in 2013-2014 voor 't laatst aangeboden.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De studenten beheersen de concepten die in de theater-, media- en communicatiestudies in gebruik zijn om wetenschappelijke kennis en de maatschappelijke functie van wetenschap te analyseren en te beoordelen. De studenten kunnen deze concepten toepassen en op de waarde ervan reflecteren.
Inhoud

In deze cursus staan de manieren waarop wij kennis vergaren in de theater-, media- en communicatiestudies centraal. Hoe construeren wij onderzoeksproblemen en onderzoeksobjecten? Wat wordt er als wetenschappelijke kennis herkend en hoe evalueren wij wetenschappelijke kennis? Bestaan er verschillende soorten kennis voor Letteren en voor de exacte wetenschappen? Waarin verschilt wat we aan de universiteit doen met wat studenten doen aan hogescholen. Wat zijn wetenschappelijke paradigma's en hoe komen deze tot stand? Welke rol speelt wetenschappelijke kennis in de samenleving? Moet wetenschap objectief zijn of juist kritisch? Behandeld worden naast wetenschapshistorische en wetenschapssociologische vraagstukken de volgende vijf wetenschappelijke tradities: (1) empirisch-analytische methode, (2) fenomenologie, (3) hermeneutiek, (4) structuralisme en pragmatiek, (5) dialectiek en deconstructie. Aan de hand van concrete onderzoeksvoorbeelden uit de theater-, media- en communicatiestudies wordt telkens nader ingegaan op de methodologische en filosofische implicaties van deze tradities. De cursus biedt studenten essentiële kennis en vaardigheden waarmee zij in het vervolg van hun opleiding beter in staat zullen zijn gefundeerde keuzes te maken tussen de vele onderzoeksbenaderingen van ons vakgebied, met name voor wat betreft de tekstuele en cultuuranalytische benadering, de kritisch-theoretische benadering, en de sociaal-wetenschappelijke benadering.

Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Minimaal 45 ECTS in de Bachelor behaald
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
    • MCM (200400447)
    • Research in Media Studies (200700298)
    • MCM for CIW (201000155)
    • CMC (CI2V12002)
Voorkennis
kennis op het gebied van de theorie, geschiedenis en analyse van theater en media; vaardigheid om een probleemstelling te ontwikkelen en naar onderzoek te vertalen
Voorkennis kan worden opgedaan met
-200900158 (AV Media I)-200900206 (Inl. CIW I)
- 200900161(Medialandschap TFT)
- CI1V11003 (Medialandschap)
Bronnen van zelfstudie
- T. Pollmann: De letteren als wetenschappen. Amsterdam: Amsterdam U.P 1999.
Verplicht materiaal
Boek
- V. van den Bersselaar: Wetenschapsfilosofie in veelvoud. Bussum: Coutinho 2003. - Reader met aanvullende teksten
Kosten materiaal:60,00
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Van de student wordt verwacht dat deze voor aanvang van het hoorcollege de voorgeschreven literatuur bestudeert, en voor ieder college een leesvraag m.b.t. de stof schriftelijk beantwoordt.

Bijdrage aan groepswerk
Bijdrage aan gezamenlijke voorbereiding voor een wetenschapsfilosofisch debat.

Toetsen
Eindtoets
Weging50
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Nota
Weging50
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English