SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: HHP2013001
HHP2013001
Honours Terreinverkenning. Introductiecursus Humanities Honours Programme
Cursus informatieRooster
CursuscodeHHP2013001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauH1 (Bachelor Inleiding Honours)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Honoursprogramme Humanities;
Contactpersoonprof. dr. I. de Haan
Telefoon+31 30 2537854
E-maili.dehaan@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. B. Boter
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Dolphijn
Overige cursussen docent
Docent
O.C. Gelderblom
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. I. de Haan
Overige cursussen docent
Docent
dr. N. Landman
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2013 t/m 01-02-2014)
Aanvangsblok
2/  3/  4
TimeslotE: MA- t/m VR-avond
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingAlleen voor studenten die toegelaten zijn tot het Humanities Honours Programme
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2013 t/m 29-10-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Doel van de cursus is beginnende studenten een verdiepend inzicht te bieden in de grondslagen, belangrijkste ontwikkelingen en toepassingen van het eigen vakgebied, maar ook in de specifieke wijze waarop dat vak in Utrecht wordt aangeboden. Daarnaast is doel om studenten te helpen kritisch na te denken over de inhoud van het eigen onderwijsprogramma.
Inhoud

Domein F&R/LAS (groep 1)

Het oude Alexandrië was, vanaf de klassieke oudheid tot de Arabische verovering, een centrum voor wijsbegeerte en een multiculturele stad. We gebruiken deze stad om te kijken naar verschillende vraagstellingen uit de filosofie en religiewetenschap.

Domein GKg (groep 2)

Wat is de rol van het beeld in de samenleving, toen en nu? Aan de hand van wat voor objecten krijgen we toegang tot het verleden? Wat kunnen we aflezen aan (K-)unst-objecten? Vragen op het grensvlak van geschiedenis en kunstgeschiedenis staan centraal in deze cursus over de beeldvorming van het verleden.

Domein MCW (groep 3)

Welke termen en ideeën staan centraal in de Media- en Cultuurwetenschappen? Samen met andere studenten stel je een reader samen van de teksten die volgens jou iets zeggen over de kern van het vakgebied. Jouw versie van de media- en cultuurwetenschap presenteer je aan een jury van professionals.

Domein TLC (groep 4)

Wat is de rol van taal, literatuur en communicatie in de maatschappij? Wat voor soort kennis levert onderzoek op? Vragen en antwoorden die in deze cursus op allerlei manieren aan bod komen:  een verkenning van de klassieke retorica, een interview met docenten van je opleiding, in een recensie van een theatervoorstelling, in debat met je medestudenten.         
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
Verplicht materiaal
Literatuur
Wordt nader bekend gemaakt.
Kosten materiaal:0,00
Werkvormen
Werkcollege

Algemeen
Doel van de cursus is beginnende studenten een verdiepend inzicht te bieden in de grondslagen, belangrijkste ontwikkelingen en toepassingen van het eigen vakgebied, maar ook in de specifieke wijze waarop dat vak in Utrecht wordt aangeboden.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten bestuderen literatuur, bereiden opdrachten en presentaties voor en nemen zelf initiatief in het ontwikkelen van vragen, discussiebijdragen en presentaties.

Bijdrage aan groepswerk
Studenten werken gezamenlijk aan opdrachten. Die worden deels begeleid in de vorm van tutorials in kleinere groepen, deel in plenaire sessies: aan het begin van het honorsprogramma in blok 2, in blok 3, en aan het eind van blok 4. Die laatste bijeenkomst is tevens het moment waarop een plenaire presentatie van bevindingen plaats vindt.

Toetsen
Opdracht
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Een actieve bijdrage aan groepsdiscussies, via voorbereide presentatie en geïmproviseerde interventies. Herkenbare eigen bijdragen aan groepsopdrachten. Individuele reflectie op leerervaring

Deadlines
nnb

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English