SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CI1V12001
CI1V12001
Media Ecologie
Cursus informatieRooster
CursuscodeCI1V12001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen;
Contactpersoondr. R. Dolphijn
E-mailR.Dolphijn@uu.nl
Docenten
Docent
dr. R. Dolphijn
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R. Dolphijn
Overige cursussen docent
Docent
T. van de Wetering
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2013 t/m 01-02-2014)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus is uitsluitend bedoeld voor studenten CIW. Cursus wordt in 2013-2014 voor 't laatst aangeboden.
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2013 t/m 29-10-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Het doel van de cursus is het verwerven van inzicht in de werking van media en van de vormende rol die media spelen in ons dagelijks leven.
Inhoud

Volgens de Media Ecology Association, kan media ecology gedefinieerd worden als "the study of media environments, the idea that technology and techniques, modes of information and codes of communication play a leading role in human affairs." Marshall McLuhan's statements "the medium is the message" en "we live in a message" vatten nog steeds de belangrijkste onderzoeksproblematiek van dit veld samen. Echter, daar waar McLuhan nog graag op een vrij essentialistische wijze vanuit verschillende typen media vertrekt, houdt media ecology zich vandaag de dag veel meer bezig met de wijze waarop "modes of information and codes of communication" die onze leefwereld maken, continu aan verandering onderhevig zijn. In deze cursus zal de student voor de eerste maal kennis maken met de wijze waarop deze 'media environments' in beweging zijn en welke 'mogelijkheden tot uitdrukken' er bijvoorbeeld vandaag de dag (met de dominantie van digitale media) zich aandienen. Dit neemt niet weg dat dit uiteindelijk een hele theoretische cursus zal worden waarin we uit zullen komen bij zeer fundamentele vragen over hoe expressie uiteindelijk werkt, op welke manier wij vormgegeven worden door de dominante mediavormen en hoe dit teruggekoppeld kan worden naar nieuwe ontwikkelingen vandaag de dag.

Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
  • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
    • Communicatie- en informatiewetenschappen
  • Minimaal 45 ECTS in de Bachelor behaald
Verplicht materiaal
Syllabus
nader bekend te maken
Reader
nader bekend te maken
Kosten materiaal:62,50
Werkvormen
Hoorcollege 1

Voorbereiding bijeenkomsten
De student wordt geacht ter voorbereiding van de colleges de opgegeven stof met grote nauwkeurigheid te bestuderen en hier op de website een stukje over te schrijven.

Hoorcollege 2

Leesgroep

Algemeen
leesgroep

Toetsen
Toets A
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
Toets A betreft de stukjes die de student op de website heeft geplaatst.
Toetst de leesvaardigheid

Toets B
Weging20
Minimum cijfer-

Beoordeling
Toets B betreft de presentatie in de werkcolleges
Toetst het vermogen van de student om kritisch te reflecteren op een gedeelte van de aangeboden stof.

Toets C
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Toets C betreft een schriftelijk tentamen.
Toetst algemene kennis van en inzicht in de aangeboden stof.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English