SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200800064
200800064
Uitgeverijen in het literaire veld: theorie en onderzoek
Cursus informatieRooster
Cursuscode200800064
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Moderne Talen;
Contactpersoondr. F.D.G. de Glas
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. F.D.G. de Glas
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.D.G. de Glas
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
4  (22-04-2014 t/m 28-06-2014)
Aanvangsblok
4
TimeslotCE: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 07-04-2014 t/m 08-04-2014
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Zie inhoud.
Inhoud

De cursus biedt een kennismaking met diverse aspecten van de boekenuitgeverij. Aan de orde komen de uiteenlopende stappen in het selectie- uitgeef- en distributieproces van het (algemene)boek. Te denken is aan fondsvorming, planning, redactie, boekcalculatie, vormgeving en opmaak, de keuze van exploitatiekanalen, boekenmarketing en leesbevorderingsinspanningen. De productie en distributie van boeken wordt gesitueerd in het bredere kader van het overheidsbeleid in dit verband. Daarbij kijken we naar de wet- en regelgeving rond auteursrecht, naar uitgavecontracten, cultuur- en letterenbeleid van de overheid, inclusief de uiteenlopende instanties en fondsen die voor de ondersteuning van dit beleid in het leven zijn geroepen. Ook komt de positie van het Nederlandse boekenbedrijf in internationale context aan bod. Deze cursuselementen bieden veel praktische informatie over het boekbedrijf die de deelnemer goed voorbereidt op een eventuele stage in de uitgeverijwereld. Daarnaast telt de module ook een beschouwelijke component, waarin voorbeelden van cultuursociologische theorievorming (o.a het werk van Pierre Bourdieu) aan de orde komen. In dat kader worden verschillende voorbeelden behandeld van empirisch onderzoek naar deelaspecten van het literaire veld.

DOEL:

Hoofddoel van de cursus is het opdoen van verdiepte kennis van de praktijk van het boekenvak alsook van de theorie rond en het onderzoek naar het functioneren van de boekenuitgeverij te midden van andere instituties van het literaire veld

Twee leerdoelen staan daarbij centraal. De student moet voldoende kennis en inzicht verwerven over resp. in het functioneren van de boekenwereld, in het bijzonder van de boekenuitgeverij daarin, om op academisch niveau te kunnen deelnemen aan het debat over dit domein, om voorhanden onderzoek naar deze sector te kunnen evalueren alsook zelf onderzoeksvragen met betrekking tot dit domein te formuleren. De student moet daartoe op de hoogte zijn van enkele belangrijke cultuursociologische theorieën. Daarnaast wil deze cursus de student terdege voorbereiden op een stage in deze sector. De student moet daartoe een goed overzicht hebben van de uiteenlopende taken die de boekenuitgeverij vervult alsook van de werkzaamheden van de literaire instituties die de context vormen waarin de uitgeverij functioneert.  

Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
    • Lit-Inl. alg. literatuurwetenschap (P1) (200900152)
    • Lit-Inl. alg. literatuurwetenschap (P3) (200900154)
    • Lit-Inl. alg. literatuurwetenschap (P4) (200900155)
    • Lit-Inl. alg. literatuurwet. (deeltijd) (200900245)
Voorkennis
Van de deelnemers wordt een redelijke repertoirekennis van Nederlandstalige en (hoofdzaken uit de) Westerse literatuur verwacht. De student wordt geacht, actief kennis te nemen van het boekenaanbod en de wijze waarop dit in uiteenlopende kanalen wordt gepresenteerd (boekhandel, boekenclub, internet), recensies te lezen, bekendheid te verwerven met de traditie van literaire prijzen alsook aandacht te besteden aan de culturele en literaire actualiteit
Voorkennis kan worden opgedaan met
Diverse repertoirecursussen; leeslijsten
Bronnen van zelfstudie
Joost Nijsen, ABC van de literaire uitgeverij. Amsterdam 2012 (Podium) [ISBN 9789057596858
Verplicht materiaal
Boek
L. Vroegindeweij, Handboek redactie. Het organiseren van publicaties. Den haag 2005 [SDU] [ISBN 97890112581608]
Kosten materiaal:34,95
Reader
Reader 'Uitgeverijen in het literaire veld.'
Boek
John B. Thompson, The merchants of culture: The publishing business in the Twenty-First century, London 2010.[ISBN: 9780745647869]
Kosten materiaal:25,00
Aanbevolen materiaal
Boek
Hugo Brems: Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005. Amsterdam [Bert Bakker] [ISBN 9035129458]
Kosten materiaal:50,00
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht van 90%.

Voorbereiding bijeenkomsten
Grondige voorbereiding van voorgeschreven literatuur. Voorbereiding en inlevering van opdrachten. Volgen van de culturele en literaire actualiteit.

Bijdrage aan groepswerk
Voorbereiding en inzet.

Toetsen
Opdracht(en) 1
Weging20
Minimum cijfer-

Opdracht(en) 2
Weging20
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen
Weging60
Minimum cijfer-

Beoordeling
Hanteren van kernbegrippen uit het vakgebied.
Vermogen om zelfstandig vraagstukken met betrekking tot het bestudeerde domein tot een goed einde te brengen.
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Deadlines
Worden in de Studiehandleiding bekend gemaakt.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English