SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TLMV13016
TLMV13016
Intercultureel adviseren
Cursus informatie
CursuscodeTLMV13016
Studiepunten (EC)5
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus heb je de vaardigheid om specifieke problemen op het gebied van interculturele communicatie te analyseren en een voorstel tot een oplossing aan te dragen. Je weet hoe je op basis van relevante informatie een communicatieadvies voor een specifiek intercultureel probleem kunt formuleren. Je beschikt over professionele en academische vaardigheden om een advies of interventie in de taal van je studie te formuleren.
Inhoud
In eerdere mastercursussen heb je je gericht op de samenhang tussen communicatie en organisatie in internationale settings enerzijds en op het verband tussen meertalige competenties en culturele bemiddeling anderzijds. In deze cursus gaan we na hoe je door middel van het opstellen van een advies kunt bijdragen aan het vergroten van interculturele begrip. De cursus behandelt verschillende benaderingen van communicatieadvisering en past deze toe op een casus. Alumni kunnen worden ingeschakeld bij het leveren van relevante informatie.
SluitenHelpPrint
Switch to English